Skip to main content

Full text of "Generalkatalog 1900.32"

See other formats


STATENS ETNOGRAFISKA MUSEUM HENERALKATALOG KOPIA I 1900.32. SAML. 

SVENSKA SÄLLSKAPET FÖR 
ANTROPOLOGI OCH OE0ORAFI Gen. kat. nr Inv. nr 758 - 847 
848 - 1009 1900.32. Register Heilboras samling. 

En del är tydligen Malmström. Auktion den 6/12 
1899. Gåva av Hj. Sjögren och bröderna Nobel 1010 - 1026 Samling inköpt på auktion, (ff.d. Eens samlins). 1027 - 1072 1073 - 1160 Doktor Jugners samling. 

Kamerun . Gåva av Grosshandlare Knut Knutson 
Stockholm Anm. 201 - 221 
221 - 254 

254 - 257 
258 - 269 
270 - 304 CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 10 6( 1900,32 Gen. kat. nr Inv. nr 1900*32.. 1 - 1160 Anm. Svenska Sällskapets för 
Antropologi och Geografi 
Etnografiska Samlingar. CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 1 66 * 1 - 1900 


. J C. ty . .!> 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
/••. Ä-hjnT 
1 900.32 o 
' . " 
1 


Kamleika överplagg av tarmarna av 
sjölejonet, 

Aleuterna. 
- 


2 


Kamleika av s.löle.iontarmar. med kapuchong 

AÉÉfuterna. 
{ 


• 
• 3 


Kamleika av s.löle.iontarmar, méät uppstå- 
ende krage, sydd av svart och 


rödfärgade remsor. 
Aleuterna. 

CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 10 66 l 2 - Gen. kal. nr. Inv. nr. 1900.32 Anm. 1900.321 
4 -6 Kamleika av säl tarmar, med kapuchong. Alaska. Kamleika av sjölejontarmar. Aleuterna Spjut med förgiftade spetsar av männi- 
skoben o Espiritu Santo L Aurora*- 1 -isl . 
Nya Hebriderna Ansiktsmask av trä, målad blå, röd och 
svart, underläppen försedd med 
träplugg eliligt de gifta kvin- 
nornas sed, ( Sitka). Ho .Amerika . ELÄNDERS. QBO. S504. 3. 65. 


1900.32. Gen. kat. nr. 


Inv. nr. 
Anm. 
190CU32,. 
8 


Ansiktsmask av trä med. två ansikten, det 
ena över det andra. (Sitka) 

No. Amerika. 


9 


Vattentät korg med inflätade ornament 
av gul halm. 

No. Amerika 


10 


Kor£, jfr. nr 9 
- 
No. Amerika. 


11 


Korg. .ifr. nr ,9. 

No .Amerika. 

ELÄNDERS. GBG. 9849. 1 1. 65. - 4 - Gen. kat. nr. 


Inv. nr. 


1900.3* 


Anm. 
1900,32., 
12 


Mössa sydd av s.iöle.iontarmar, 

Aleuterna . 


cu, EV.IU-S 


i 


13 


Modell av farkost, av berett sälskinn. 
skadad* 

Aleuterna» 


' H 


Metkrok av trä. med bensiaets och tofs. 

Nya Zeland 


15 


Kastträ med fördjupningar för fingrarna 
och med stötbotten av ben. 

Alaska, 

ELÄNDERS. GBG. 9B49. 1 1. 65. 2' 1900.32. i Gen. kat. nr. 


Inv. nr. 


\ 


Anm. 
1900.32. 


'■ ■- 


16 


Modell av farkost av berett sälskinn, 


ktk ttfc • T. 
A- 


inrättad för två personer, järnte 
modell av kamleika och tvåbladig 
åra. 

Aleuterna. 


17 


Kanotmodell av trä, med målningar. 

Dro t tn. Charlottas 


3 
2.' 
' 


18 


Mössa med hängande näcks ty eke, hel t och 
hållet sammansatt av små svarta 
och vita glasflusspärlor och stör- 
re färgade glaspärlor. 

Syd .Amerika., 

ELÄNDERS. GBG. 9B49. 1 1. 65. -. ö - 1900.32., Gen. kat. nr. 


Inv. nr. 
Anm. 
1900.32,* 
19 


Flätad fläkta, med handtag av trä* 

Yänskaps-öarna ■... 


20 


Flätad fläkta. hal vmånformig av gräs, 

närmast handtaget med inflätat 
grönt och rött garn* 

Sandwich- öarna. 


21 


Flätad fläkta, .1fr. nr.20„ 

S andwi ch-öarna . 


22 


Pil med träskaft och snidad träspets. 

Salomon-öarna • 

Melanesien. 

ELÄNDERS. GBG. 9849. 1 1. 65. - 7 - 1900.32. Gen. kat. nr Anm. 1900.32. 

23 24 25 26 Hjälm , flätad av gräs ? med mörka tvärränder 
och en kam av sex svamplika uppständare kring 
hjässan* Sandwich-öarna Båge av trä. lindad med flätade senor och skinn- 
remsor. Alaska Matta, flätad, fyrkantig med bård. Marschall-öarna Metrev av valfisk bard. upplindad på trästycke. Alaska CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 1 66 - 8 - 1900.32, 


Gen. kat. nr. 


Inv. nr. 
Anm. 
1900*32*. 
27 


Metrev .ifr. nr. 26,. 

Alaska* 


28 


Hatt av bambu och papper. 

Kina. 


29 


Pil med långa, platta, tvåeggade benspet- 
sar med eller utan styrfjäder. 

Åla ska. 


30 


Pil. 3 fr. nr 29 

Alaska. 

ELÄNDERS. GBG. 9B49. 1 1. 65. ■9- 1900.3?» Gen. kat. nr. Inv. nr. Anm. 1900.32. 
31 32 33 34 Pil o jfr o nr, 29 Pil., jfr. nr. 29. Pil , jfr. nr. 29. £ll, jfr. nr.29. ålaska Alaska. Alaska. Alaska. ELÄNDERS. GBG. 9849. 1 1. 65. - 10 - 

1 


1,900 »-52. 


Gen. kat. nr. 


Inv. nr. 
Anm. 
1900 ,32 o 
35 


Pil, med lång trekantig benspets och 

träskaft, med eller utan styrfjäder. 

Alaska 


36 


Pil. jfr. ra? 35. 

Alaska 


37 


Pils, 3'fE.. nr.35. 

Alaska. 


38 


Pil, jfr. nr. 35 

Alaska. 

ELÄNDERS. GBG. 8504. 5. 65. 1 1 - 1900 


*32 . 


Gen. kat. nr. 


Inv. nr. 
Anm. 
1 900.32 „. 
39 


Pil» jfr* nr»35. 

Alaska.. 


40 


Pil-., med ollonformig spets av valros s- 
. tand och träskaft med två styrfjäd- 
rar. 
Alaska. 


41 


Vävnad av gräs använd som klädedräkt» 

Bembatooka-Bay • 
Madagaskar. 


42 


Tapa ett stycke. 

Fid.ii- öarna. 

ELÄNDERS. GBG. 9849. t 1. 65, ■ve. iq 


DO »32. 


Gen. kat. nr. 


Inv. nr. 
Anm. 
1900.32 o. 
43 


Kappa-' av tapa med fransar. 

Tahiti . - 
Sällskaps-öama . 


44 


Kvinnostövlar ett par. 


• 
KVo 


Grönland. 


45 


Re^nslcärm. 

Kina . 


46 


ffiansÄÖrdel, vävd av röda och gula växt- 
fibrer. 


\k 


,«■ 
Karolinerna. 
""V. 
* 

ELÄNDERS. GBG. 9849. 1 1. 65. - 13 

1900,32» . . 


Gen. kat. nr. 


Inv. nr. 
Anm. 
1900 -3 2-, 
47 


Betsinan,. 


Kina* 


v 
48 


Spjut. 


Zanzibar* 
Afrika. 


49 


Su.iut. 


St.Su£ustine Ba.v. . 
Madagaskar. 


50 


Sp,iut. 


St. Augustin Bay. 
Madagaskar* 

ELÄNDERS. GBG. 9849. I t. 65, -14 - 1900 


432, . 


Gen. kat. nr. 


Inv. nr. 
Anm. 
1900,32, 
51 


Joai^a-ön. 

Co nio ro -öarna. 
Väster om Madagaskars nordl. 
spets. 


52 


Sp,1ut. 

Zaxizibar. 
Afrika. 


H 53 


Kastspjut med hullingar» 

Quilimane 
Östafrika 


fl 54 


Kastspjut med rörskaft» 

Quilimane. 
Östafrika. 


.-' ELÄNDERS. GBG. 9649. 1 1. 65. » 15 1900^2* Gen. kat. nr. > Inv. nr. Anm. 1900*32 

fl 55 56 57 58 i»t» skaftet öml&iAst meå j&rabaad 
och i bsfcre Undan till skarvat meå 
platt $imten« Kaga»rot ett &tyefce< Kastt&ftbtoa-. kort • 


Quilimane . 
Östafrika, Pid.ll'» Sarng ELÄNDERS, GBG. 9849. 1 I. 65, 16 - 1900. ,32. Gen. kat. nr. 


Inv. nr. 
Anm. 
19Q0-32 ■ 
59 


Pyra armband 
£D. JJÄ',4 
Fid.1i#öarna 


f 
60 


Kam av trä, använd som prydnad. 


- 


60. I2»8;2> 
Fidni-öarnaé 


61 


Tand av tandval, nyttjad som halspryd- 
nad oeh betalningsmedel <, 

Pid-ii-öarna» 


62 


(r. 

Nio 'fotografier: perträtt i visitkort- 


A -T 


format, 

ku. < 3 *' \* 

Fidii-öarna. 


' ELÄNDERS. CBG. 9B49. 1 I. 65. •r TY - 1900, 


,32>. 


Gen. kat. nr. 


Inv. nr. 


Anm. 
1900.32, 


- 


63 


Tolv fotografier ::■ utsikter över Fidgi- 


/t ~* i~~ 


öarna» 
EU. l^MH 

Fid.ii-öarna.. 


64 


Tre bomullsprov.* 


A-c . 


£p.f3S;/Z 

Fid.il.öarna. 


65 


Träskäl, nyttjad vid beredning av käwä. 


- 


EU . H% : Q 

?iä;jji*-öarna. 


66 


Flätad sensträng som delar sig i två 
avsmalnande grenar, 

Alaska • - i 


' ELÄNDERS. GBG. 9849. 11.65. Tö 1900, 


.32 ... 


Gen. kat. nr. 


Inv. nr. 
Anm. 
1900 .32-. 
67 


letkrok av pärlemor, med hull ing av sköld 
paddskal. 

Sällskaps^Öarna „ 


68. 


Fjäderprydnad, i form av breda band. 
EU. Ifefe : ^ (Sitka..) 

Hv. Amerika.» 


•- 
69 


Fjäderprydnad i form av breda band. 
DJ. »fet. H% 

Iv. Amerika. 


70 


Pilspets av ben med skifferudd och trä- 
fodral. 

Alaska. 

ELÄNDERS. GBG. 9849. I I. 65. » i.y -- 
lonn^?- 


Gen. kat. nr. 


Inv. nr. 
Anm. 
1900.32,. 
71 


Pilspets av ben med skifferudd och trä- 
fodral. 

Ålaska. 


72 


Horasked. Svart* 

DrOttn.Charlotts- 
ö. 


73 


Hornsked. svart» 

Brottn* Charlotta- 


74 


Sänke till metrev av valrosstand. 

Alaska. 

ELÄNDERS. GBG. 9849. 1 1. 65. - 20 - 
1Qon.^5 


Gen. kat. nr. 


Inv. nr. 
Anm. 
1900.32. 
75 


Benskiva rektangulär nåaot bö.id» som med 
remmar fastbindas å vänstra handen 
till skydd mot slag av bågsträngen, 

Alaska. 


> 
76 


Benskiva. .ifr. nr. 75» 

Alaska. 


77 


Halsprydnad av en snäcka (ovidum 

med flätad frans av kokosbast» 

Fid.ii-öarna 


78 


Re&nskärm av ol.iafi senomskinli^t nappar 
med målningar. 

Kana 


• ELÄNDERS. GBG. 9849. 1 1. 65. - 21 - 


iqoo.^2- 
Gen. kat. nr. 


Inv. nr. 
Anm. 
1900 »32, 
79 


Styra pilar av rör. 

Salomon-Sarna. 
Söderbavs-öarnc 


• 


80 


Modell av fart.w? med utltosare. 

Ualabar? ' ' 
81 


Tavla i ol.la. det inre av ett bonings- 

Kina, 


E.0.8"l: 


3?> 
82 


Klubba, stor bredbladigt platt 

Sava&e . Isl ,-Iine . 
Broksöarna . ELÄNDERS. GBG. 9849. 11. 65. - dd - 1900.32. Gen. kat. nr. 


Inv. nr. 
Anm. 
1900.32. 


83 


Spjut av trä. 


FIdji-öarna. 


84 


Spjut av trä. 


Fidji-öarna. 


85 


Spjut av trä. 


Fidji-öarna 


86 


Tavla målad på glas. 


Kina. 


E-O.^: s- ELÄNDERS. GBG. 9849. I 1 . 65. - 23 - 1.900.32. Gen. kat. nr. 


Inv. nr. 
Anm. 
1900.32 o, 
87 


Tavla målad på glas. o 

Kina. 


£.u. ^Z;t> 
88 


Tavla målad på glas 

Kina . 


89 


Yxa av sten, med vinkelböjt träskaft. 

GU. 13% ^1 

lid.ii-öarna. 


J^ " 
90 


"Luntbåt" för luntor eller rökelsestickor 

Kina. 

\ 


. ELÄNDERS. GBG. 9849. 1 I. 65. 24 - 1900.32, 


Gen. kat. nr. 


Inv. nr. 
Anm. 
1900,32, 
91 


...■ ■-. 
Huvudgärd av trä. 

Fid.li-öarna. 


92 


Kastpil med tre sidospetsar av ben. 

Den egentliga spetsen saknas. 

Alaska. 


93 


Kastpil med en liten lös, med hullingar 
försedd benspets,som medelst en 
sensträng är fästad vid det 
röda träskaftet. 

1 
Åla ska* 


94 


Kastpil. .ifr,, nr. 93 

Alaska < ELÄNDERS. GBG. 8504. S. 65. - 25 - 19 00. 3?. Inv. nr. Anm. 1900.32, 
95 

A-M 96 97 98 1 4 snäckor , begagnade dels som prydnader 
på kanoter, dels av kvinnorna som 
öron o«h halsprydnader. 

BU 11% : & Pid.ii-äarna , 


Matta av säv, användes dels som sovmatta, 
dels som segel. Fid.i i-öarna , Turkomansk tekokare av metall. Turkestan. Mockasiner av hjortskinn, ett par, 

begagnade av en Chippeway-indian. Nord-Amerika. ELÄNDERS. GBG. 9849. 1 1. 65, -26 1900 »32, Gen. kat. nr. 


Inv. nr. 
Anm. 
1900 o 3.2. 


- 


99 


Sadel täcke. 
La Plata-Staterna 


100 


Halmhatt» 

Liberia* 


101 


Ett par sporrar. 


- 
102 


Skrin av trä, med inlagda vita glagifluss- 
perlor och framtänder av säl t 
locket med två snidade fantastiska 
ansikten, 

Alaska. 

ELÄNDERS. GBG. 9849. 11.65. - 27 - 
. 1900o32o 


3en. kat. nr. 


Inv."nr. 
Anm. 
1900,.32^ 
103 


Kryckkäpp av bambu, delvis beklädd med 
grönt haj skinn* 

Kina» 


104 


Hatt av bambu. 

Kina* 


105 


Barnsko r,.£ula ett par. 

Maroeco. 


106 


Två akvareller på papper, äldre kinesiska 


■i 
A-b 


Kina, 

ELÄNDERS. GBG. 9849. 1 1 . 65. ■^S <U'W zr 
1900,32. 


3en. kat. nr. 


Inv. nr. 
Anm. 
1900.32. 
107 


Huvudbonad av trä, målad och prydd med 
snidade benstycken oeh morrhår av 
sjölejonet». 


- 


Aleuterna . 


108 


Kamleika av sjölejonstarmar, med kapu- 
schong och sju påsydda mörkfärgade 
tvärränder. 

Aleuterna. 


109 

A -b 


Två broderier till kvinnobenkläder . 

Grönlands 


4-& 
110 


Skor av sälskinn, ett par* 


•ÖU.éO,!^ 
A-b 


Grönland. 

ELÄNDERS. GBG. 9849. 1 1. 65. ' - 29 ~ 
lönn.',?. . 


jen. kat. nr. 


Inv. nr. 
Anm. 
1900*32.: 
111 


Över päls av sälskinn,. 


o 

Grönland, 
OJ. »oO.Z 
112 


Underpäls av sälskinn,, 


Grönland» 
ev . £o , . 
113 


Byxor av sälskinn» 


Grönland. 
eo.k0.3 
114 

A-B 


Vantar 2 /st« av sälskinn 


Grönland . ELÄNDERS. GBG. 9649. I l . 65. -*30 - Gen. kat. nr. 


Inv. nr. 
900.32, 

Anm. 
1 900, 32. 


■ 


115 


Yäska broiäerad med skinn» 

Grönland . 


£0.G>G. IS 
116 


Tobakspung broderad* 

Grönland 


117 


Tobakspungc. broderad. 

Grönland . 


£D.bO . IH 
118 


Scnamansstövlar ( Samojediska) , ett par 
av huden på isbjörnens bakfötte 


r. 


Norra Ryssland. 

ELÄNDERS. GBG. 6504. 5. 65. / 
- 31 - 
1900 


.^?.. 


3en. kat. nr. 


Inv. nr. 
Anm. 
1900,3? 
119 


Musik-instrument, järntungor fastade på 
en urholkad träskiva» 

Sv .lf rika 


n 120 


Kal ebassfl aska. 
Sv. Afrika. 


121 


Kniv med slida. 
Joanna-ön. 
Comoro-öarna» 


122 


Barnhatt. 

Azorerna. 


- ELÄNDERS. GBG. 9849. 1 1. 65. - 32 - ■ 
1900*32 


3en. kat. nr. 


Inv. nr. 
Anm. 
1900.32 
123 


Ci^arrfodral , flätat av palmblad. 
So. Afrika. 


124 


ffem mynt av silver och 26 av koppar från 
div ... utom-europeiska stater. 


125 


Två knippen té*. 

Kina . 


126 


Mllknivw kort, med fodral. 
Spanien. 


- 


- 


■> ELÄNDERS. GBG. 9849. 11 . 65. - 33 - 1900*32. 3en. kat. nr. Inv. nr. Anm. 1900., 32- 
127 128 Kvinnostövlar » ett par, av 
rad sammet» röd guldbro de» Korg flätad av gräs» 129 130 Korfc , flätad av gräs. Kora, flätad av gräs. Tanger . 
Marocco» 'Azorerna. Azorerna. Azorerna. u ELÄNDERS. GBG. 9849. 1 I. 65. -. 34 - 
1Q00..-S?- • 


jen. kat. nr. 


Inv. nr. 
Anm. 
1900.32. 
131 


Kä,1akffiodell av skinn, ben och trä» 

Grönland. 


132 


Kalebass. förevld och målad 

St. Barthéléw. 


133 


Gi^arrbäffare . snidad av bambu. 

Kina. 


134 


Tobaksask av bamburör, snidad., 


> 


Kina» 

ELÄNDERS. GBG. 9849. I 1. 65. - 35 1900 »32. Inv. nr Anm. 1900.32.. 
135 136 137 138 Snusdosa av rt rismassa? Kina* ■Polv gudabilder * brahmanska, målade på 
glimmer. Indien, Pruntimmerskor ett par, för hopklämda 
fötter. Kina. Rökels ekårl av blått och vitt porslin. Kinaé ELÄNDERS. GBG. Q649. 1 1. 65. 36 - 1900,32, Inv. nr. 1900*32... 
139 

AS grunt immer skor- , ett par små, för hop- 
klämda fötter. Anm. Kina. 140 
A ~b Goas-skor , ett par Kina, 141 

A -b grunt immer skor ett par, för hopklämda 
fötter* Kina< 142 Målad bild av lera, noan och jkvinnai. Kina. ELÄNDERS. GBC. 9849. I 1. 65. - 37 - ■ 
1900.32* 


Sen. kat. nr. 


Inv. nr. 
Anm. 
1900c:32o 
143 


Målad bild av leraJ man (och kvinnnV - 


Ä~£ 


Kina. 


144 


Liten målad bild av lera> mandarin lmt*c\ 


A-e> 


hustrut 

' J 

Kina :«■ 


145 


Liten målad bild av lera r f mandarin rmed^) 


A-e? 


hustru. ; 
/-■-■ 
Kina. 


146 


Liten målad bild i lera. 

g, O. 2>-V, \<2^ 
Kina. 

ELÄNDERS. GBG. 9849. 1 1 . 65. . - 38 - 1900.32. Inv. nr. Anm. 1900.32 
147 148 149 150 Liten målad bild i lera. 
b, o. 2-7; 10 Liten målad bild i lera. Liten målad bild i lera. Liten målad bild i lera, Kina. Kina* Kina. Kj.na, ELÄNDERS. GBG. 9849. 1 1. 65. - 39 - 1900.32". Inv. nr. Anm. 1900*32. 
151 152 153 154 Liten bild B tnålad i lera. Eina, Liten bild. målad i lera, Kina, Liten bild giålad i lera. Kina. En kniapa mynt » Kina. ELÄNDERS. GBG. 9849. 1 1. 65. - 40 - .1900^2, Inv. nr. Anm. 190CH32 * 

'155 156 157 150 Bok ©ed avbildningar av ■ farkoster sålaåe 
■ på rispäpper* Kina,, .-lo *s fatmc!*, ' skurea av barabuxot* Kina. yiscaim i ©in sjosde inkamatlon.- Indien» &< ELÄNDERS. GBG. 9B49. 1 1. 65. - 41 - 
1900.32.. 


len. kat. nr. 


Inv. nr. 
Anm. 
1900.32 


• r 


159 


Porslinskål blå oeh vit. 

Kina « 


160 


Hals- eller huvudprydnader av. fjäder,, 


två st. 
Nya Kaledonien. 


161 


Tobakspuns av skinn.med pärlbfcoderier 
oeh skinnfransar. 

Nord. Amerika. 


162 


Mlfodral av skinn med pärl broderier. 

Hord .Amerika . 

ELÄNDERS. GBG. 9849. 1 1. 65. - 42 - 
1900.32» - 


len. kat. nr. 


Inv. nr. 
Anm. 
1 900 .-3 2 


■ 


163 


Tobakspioa av svart ski-ffer 9 snidad „ 

Bro ttn. Charlotta , 


£. 


164 


Opiumpipa» 


a 


Kina. 


165 


Vattenpipa, av l.ius metall, begagnas mest 
av kvinnor. 


- 


Kina. 


166 


Stridsklubba av trä. 

Fid.ii-öarna. 

ELÄNDERS. GBG. 9849. 1 1. 65. -' 43 - 
1900.32. 


ien. kal. nr. 


Inv. nr. 
Anm. 
1900^2» 
167 


Tre pilar med färnspetsaiw 

Nord. Amerika. 


168 


Åtta indianporträtt i fotografi. 

Nord. Amerika, 


169 


Dolk med silverfäste: slidan beklädd 
med driven silverplåt. 

Alger. 


170 


Rökelsestickor en bunt av ovanligt ut- 
seende. 
-. 
Kina. 

ELÄNDERS. GBG. 9849. 1 1 . 65. '- 44 • - Inv. nr. 1900.32 
171 1900o32 , Rökelsestickor, en bunt 9 av ovanligare 
utseende., Anm. Kina, 172 Åtpinnar med fodral och kniv»- Kina . 173 Sittande gudabild av förgyllt trä» Japan . 174 Lackerad bricka < Japan . ELÄNDERS. GBG. 9849. 1 1. 65. ■•» A 5' 1900*32» 


len. kat. nr. 


Inv. nr. 
Anm. 
1900.32c 


C~Q A-& 


175 

A- 0. 


Femton större och två mindre målningar. 


på "rispapper". 


; 


&.U. ftl •• It- 3 "2. 
Kina. 


176 


Bok. 


- ■-- 


Kina. 


177 


Tre stereoskopMlder,, (folktyper). 

Kina . 


178 


Skrin, svartlackerat med perlemorinläg£~ 
ningar. 

Z.U- Si ; 2. 
Japan. 

ELÄNDERS, GBG. 9849. 1 1 . 65. - 45 - 
1Q00.-S2 


len. kat. nr. 


Inv. nr. 
Anm. 
•1900*22. 
170 


Syskrin, lackerat i svart och guld med 
fullständig inredning av i ben 
snidade sysaker . £-0. 81 : / 

Kina. 


180 


Gudabild av agalmatholitlu 
Kina . 


181 


Fodral med ätpinnars knivar , gaffel 9 pen- 
sel j syl, nagelfil, mätskala och 
3 tärningar. , 
/ 
Sina. 


182 


Ätninnar av ben, med fodral och kniv. 

Kina. 

ELAN O ERS. GBG. 9849. 11 . 65, - 47 - 1900,32. Inv.nr. Anm. 1900.32 
183 184 185 186 Ätpinnar och kniv i fodral, Kina, Modell av fartyg* ( Sam-pan) Kina. Modell av skärgårds-krigsfartyg „ Kina. Modell av handels-djonk. Kina. ELÄNDERS. OBG. G504. 5. 6S. - 48 .-■ 
1900.32* 


3en. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1900.32» 
187 


Modell av ett kustfartyg från Pu-tschoa- 
fu„ 

Kina*; 


188 


En samling utmärkelsetecken, vilkas bäras 
av högre ämbetsmäns svit* då de färdas 
i officiell egenskap. 


a/ 


En stor gul solskärm av papper. 


■ 
W 


En trumma i 


c/ 


2 trätavlor på stänger/ rned inskrifters 
" ur vägen" "hör och lyd" 
. .. 


a/ 


Två åttkantiga stavar. 


e/ 


En stång med knuten hand i spetsen. 

ELÄNDERS. GBG. 8504. 5. 65. 49 - 1900.32. Inv. nr. 1900.32. 
188..*/ En stång med knuten hand hållande en 
penna. Anm. g/ Sp.jut två långa oeh två något kortare. h/ Sablar, två långa och två något kortare 
av tvåhänta modeller. i/ Sabelsp.iut . två långa k/ Sabelspjut två långa av annan form. 1/ Stavar , två st. i form av stridsyxor, ELÄNDERS. GBG. 9849. 1 I. 65. -.50- 


1900.32,. 
en. kat. nr. 


Inv. nr. 
Anm. 
1900.32 

i88,m/ 


Stavar, två st. med förgyllda djurhuvuder 


.. 


n/ 


Stavar, två st_ med anirtndp noh -f>rtT. CT Ti_ 
da knoppar. 
0/ 


Gevär två modeller. 
P/ 


Träsablar. fvra st. korta inpfl ^HT-pyn-. 
da djurhuvaden på fästena samt 
slidor. 
0/ 


Hattar, sex st. 


- 


r/ 


Stol, målad och förgylld. ELÄNDERS. GBG. 9849. 11.65. - 51 - 1900.32. 


3en. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1900 .3.2. 
188 
s/ 


Föremål. liknande en altarspegel. 

Allt av trä, målat rött och förgyllt, 
samt från 

Han-noi. 


189 


En samling vapen, musik-instrument och 
modeller av föremål till en daimios* 
reseutrustning m.m. (Wiggius) 

Vapen 


a/ 

I- 


krigsrustning, fullständig 


w 


Pilbågar, två långa svartlackerade med 


\-z> 


röda tvärband. 


c/ 


■^ilkoger. guldlackerat med 16 pilar. 


d/ 


Sabelspjut, med inläggning av små kanti- 
ga pärlemorstyeken på skaftet. 
Klingan av stål med träfodral. 

ELÄNDERS. GBG. 8504. 5. 65. - 52 •» 
1900 


.32. 


en. kat. nr. 


Inv. nr. 
Anm.. 
19 00 .'3 2. 


• 


189* e/ 


Spjut med kort stålsDets f skaftp* mpd 

pärlemormosaik och metallbeslag. 
Spetsen med träfoder. 


f/ 


Sp.lut med stålspets, skaftets övre ända 
med metallbeslag. 


zJ 


Svärd, långt tvåhänt,fästet med hajskinn, 


-- 


överspunnet med silke. Slidan svart 
lackerad med ornament i vitt, för- 
varas i originalfodral av tyg. 


W 


Svärd, kort likt föreg., i tygfodral. 


i/ 


Musik-instrument . 


Koto, liggande stränginstrument. 


k/ 


Samsum. aitarr. 

ELÄNDERS. GBG. 9849. 1 1. 65. - 53 - 


\ 


1900. 


-32. 


en. kat. nr. 


Inv. nr. 


Anm. 
1900,32. 
189,1/ 


Kokio, liten fiol. 
H| HZ. ' 
Trumma i tvefodral. Zuzume. 


" n/ 


SJriimpet av snäcka, Horagai. ( mest för 
militärt bruk) 


• o/ 
t -2, 


Trumma med trumpinne, Taiko. 


p/ 


Trumma av trä, med trumpinne. 


h^L 


• 


q/ 


Gousou. hänsande i ställning av snidat 
trä, Troligen från ett tempel. 

ELÄNDERS. GBG. 9849. 1 1. 65. 54 1.900...52-. Inv. nr. 1900.32. 

189, r/ Gitarr-Liknande stränginstrument, Anm. s/ Gitarrliknande stränginstrument, runt. t/ T/ . rp ■ 

Flo.it . liten i tygfodral. "/ Plectra , tre st. av trä och sköldpadd, 
|"-^ hörande till de olika instru- 

menten. Modeller ( alla svartlackerade med or- 
nament i guld). t/ Bärstol , med bärstång. 


Koffert med lös bärstång. ELÄNDERS. GBG. 9849. t 1. 65. -■■55 - 1900.32. Inv. nr Anm. 1 900*3 2- * 
189,y/ 

. l-Z. z/ i.-n.r ä/ ö/ Koffert » med lös bär stång . ' koffert .lägre och längre än föreg. med 
lös bärstång* Skål , rund méd fyra fastsittande bär- 
stänger. Bunke » låg, rund 9 med tre låga fötter. Sabelsp.iat i fogral av rött kläde., ELÄNDERS. GBG. 9B4D. 1 1 . 65. •• - 56-- 1900, 


.32.. 


en. kat. nr. 


Inv. nr. 


Anm. 
1900.0 32, 


v. 


189 
a a. 


Regnskärm i fodral av rött kläde. 
- 


b bo 


Värdighetsteeken,, en stång med två runda 


skivor vid övre ändan, i fodral av 
röjst kläde,. 


c c. 


Spjut, kort, spetsen med fodral av trä. 


i-z. 


Diverse 


d d. 


Solf .iådersfodral av trä» brunlaekerat 
med fåglar i pärlemor. 


© G o 


Väggklocka i träfodral, med tvänne lod 
av bly. 


f f O 


Matta, sexkantig av halm, kantad med tyg. 


g g. 


Teckning på tyg med avbildningar av olika 


musik-instrument m.nu 

ELÄNDERS. GBG. 9849. 1 1. 65. - 57 - 

4 


1900c 


32. 


en. kat. nr. 


Inv. nr. 
Anm. 


- • 


1900o32. 
189 
h h.- 


Teckning på tyg fl avbildande en edaamiös?ts 
re se-följe. 

Allt från Japan. 


190 


Dräkter och delar av sådana, 14 persedlar 


A-N; 


A, 

Alfier. 


191 


Tretton foremål av bränd lera, nämligen: 


A-H 


åtta antika kärl av olika former 
tre människobilder, ett lite* 
fy rf otät djur och en skallra, 

geru 


192 


Rött färgämne ett stycke, som användes 
vid färgning av lerkärl. 

Peru. 

ELÄNDERS. GBG. 9849. 11. 65. - 58 1900.^2. Inv. nr. Anm. 1900 .32 ♦ 
193 194 195 196 Två människokranier. Nr. 191 - 193 funna vid grävningar. Peru. Sadel täcke och sadelgjord, (moderna) . Peru, Sadelpåsar ett par (moderna). Peru. / Handduk med hål söm'. Peru,. ELÄNDERS. GBG. 9849. 1 I. 65. 59 - 1900.32, sn. kat. nr. 


Inv. nr. 
Anm. 
190Qo32 


9;. 


197 


Åtta poletter av HuttaDerkas 4. för 

haciendan Casagrande, 4 för haciénda] 
Chiehin. 

Peru 


1 
198 


lyra fotografier av en samling antika 
peruanska lerkärl. 

Peru 


- 
199 


Kam, ensidig, en;:Dso tvåsidig och en 
kamrensare . 

Peru. 


200 


Spelkort en bunt. 

Kina. 

ELÄNDERS. GBG. 9849. 1 1. 65. - 60 » 1900.52. Inv. nr. Anm. 1900.32. 
201 Solskärm .ja pans k , 202 Kinesiska målningar , två vita dukar,, den 
ena i äldre, den andra i modern 203 Skrivpensel » 204 Ätpinnar ett par. 205 Opiumpipa , stor, med nål. >. ELÄNDERS. GBG. 9849. 11 . 65. - 61 * 1900*32* ■en. kat. nr Inv. nr Anm. 1900.32. 
206 207 208 

A-fo 209 

A -6 210 Lampa, som begagnas vid opiumrökning. Hornask för förvaring av opium Strumpor ett par vita. Skor ett par Koffert av läder utsirad med remmar. Spanska Syd Amerika •^■v CARL SVANBERG AB, VAXJO 428 1 66 - 62 - • 1900.3 2». in. kat. nr. 


Inv. nr. 
Anm. 


5 


1900,32, 
211 ' 

A-H 


Dräkt av fjädrar^ 8 olika persedlar» . 

Sé Amerika. 


212 


Bord.laékerat. 

Kina. 


213 


Gudabild snidad i trä „ bestående av två 
figurer, den ena stående på den 
andres huvud. 

Gråbo on. 


214 


Oxhorn,, enligt uppgift utsirat av infö- 
dingar, beslagen påsatta i Sverige 

Nva Holland 


* ELÄNDERS. GBG. 9849. 1 1. 65. 63 - 1QOO 


."42. . 


m. kat. nr. 


Inv. nr. 
Anm. 
1900,32 


• 


215 


Mantel av Ny«*Zeländskt lin ( Phornium 
tenax),har tillhört en maori- 
hövdingö 

Nya Zeland 


216 
Cl a 


Pilbåge med stock i 


b 


Två förgiftade pilar. 


n_ c 


Stor dolk, skaftet lindat med mässings- 
tråd . 
-' 


/L å 


Mindre dolk, skaftet av mässingstråd» 
slida av skinn* 

ELÄNDERS. GBG. 9B49. 11. 65, <- 64 iann. 


"*•? « 


en. kat. nr. 


Inv. nr. 
Anm. 
1900.52 
a 216 e 


Prydnad bestående av 2 med mässingsringar 
och snäckor utsirade horn och en 
större tand »hängande i en grov 
mässingskedja o 


f 


Stränginstrument av trä och skinn. 
Bakala i-harpa . 


g 


Musik-instrument i form av tvänne struts*? 
formiga ringklockor utan kläppar 


. 


Afrika. 


217 


Siamesisk docka klädd i röd pa-nung. 


• / 


Siarn. 
- 


/ ELÄNDERS. GBG. 9849. 1 1 . 65. - 65 1900*32. in. kat. nr. 


Inv. nr. 
Anm. 
1900.32, 
218 


Lerkrus.med skrivtecken och blommor, röd. 

Japan. - 


219 


Brun tapa ett stycke» 

Vänskaps-öarna . 
220 Gåva av Dr. A*F. Regnell, Gäldas, 
Brasilien» 


220 


Sten» cylindrisk, i ena ändan tillspetsad, 
troligen använd som sädeskrossare.' 
Funnen nära Villa de Canna Verde i 
provinsen Minas Geraes. 


- 


Brasilien 
221. Gåva av Dr. Sal.Henschen,Stockh. 


221 


Ett stvcke a¥ en sädeskrossare av sten. 


eu, 
lik för eg. Funnen nära Caldas i 


ajil ;3 


provinsen Minas Geraes. 
Brasilien. 

ELÄNDERS. GBG. 9S49. 1 1 . 65. —- 66 — 1900. 


32. - 


sn. kat. nr. 


Inv. nr. 
Anm. 
1900*32. 


222 - 226 Gåva av Överstyrman A «Rodé"hn r 


222 


Karlskrona. 
Stöt till rismortel av trä.» 

Madagaskar i 


It.Z. 
223 


Spegelställning med lådor. 

Kina. 


224 


* 

Tobakspipa ( houka) med l vatt enreservoir 
av en kokosnöt. 

Indien. 


il, 31 
225 


Radband , muhammedanskt av trä. 

Turkiet. 


£0 ELÄNDERS. GBG. 9B49. 1 1. 65, - 67 1900,, 


> 3 2...» 


in. kat. nr. 


Inv. nr. 
Anm. 
19.00*32., 


' 


226 


Sked av horn; , .. 

Madagaskar. 


■W,l8. V 
227 


Yäska av flätade växtfiber* 


228 


Tobakspung av rött siden, med invävd 
guldtråd. 

Turkiet. 


229 


Pilbåge. 
Bénare s.Indien 


• 
O ELÄNDERS. GSG. 9B49. 1 1. 65. -68- en. kat. nr Inv. nr 

1900.32» 
230 231 232 233 Fyra pilar . Benares. Indien Skaftad yxa av nephrit. Nienbolds-bay 
Nya Guinea Skaftad sagokrossare av nephrit. Humbölds-bay 
Nya Guinea Dolk? av kasuarben. Humbolds-bay 
Nya Guinea 1900.32, Anm. CARL SVANBERG AB. VAXJO 428 1 66 - 6?9 - - 


1900.32. 


en. kat. nr 


Inv. nr 


J 


Anm. 
1900,32. 
s > 
234 


Skedformigt redskap av kasuarben. 

Humbolds-bay 
Nya Guinea 


235 

a 


Liten gudabild, snidad (Koroar) av trä. 

Holländska Nya Guine 


r 

a 
väster om Humbolds- 
bay 


235 
b 


Liten gudabiäd som föregående. 

Holländska Nya Guinc 


a 
väster om Humboids- 
bay. 


236 


Pilkoger av skinn. 


• - 


Alaska 
- 


-■ CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 10 66 - 70 - 1900.32, en. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1900,32. 


.- 


237 


Pilkoger av skinn. 

Alaska . 


238 


Tobakspipa av trä, huvudet skuret i form 


a 


av en groda, inuti kopparbeklätt, 
med tre korta skaft* 


b' 


Pipskaft* 


c 


Pipskaft * 


d 


Pipskaft. 

(Sitka) Nv. Amerika* CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 1 66 - YT -!■ 1900*32* m. kat. nr. 


Inv. nr. 
Anm. 
1900 *32 


i 


239 


Kanotmodell „méd egendomligt formad ut- 
liggare « 

Hawai.ii. 
Södern, -öarna 


o 
240 


Regnskärm av ol.lat papper, 

Kina* 


■ 
241 


Nio pilar med eller utan obsidianspets. 


• 


H.Amerika* 


242 


Kastpil, spetsen saknas* 

Aleuterna* 

ELÄNDERS. GBG. 9849. 1 1 . 65. - (Z - 1900*32, n. kat! nr. Inv. nr. Anm. 1 900.-32 • 

243 244 245 246 Pil av trä /med trubbig spets skodd med 
järnbleck, för fågel och ekorre* Lappland Pil av trä med järnspets, lappsk jakt- 
kniv* Två pilar av trä, med ollonformiga tvära 
spetsar* För fågel och ekorre. La ppland , Pil av trä, med trubbig spets, skodd med 
järnbleck „ ELÄNDERS. GBG. 9849. 1 1. 65. - 72 - igrfiO^?, 


sn. kat. nr. 


Inv. nr. 
Anm. 
i90<y,,32 J a 
247 


Pil av trä, ined järnspets « (Balpil)? 
1500-talet? Dalarna? 


248 


Pil av trä, spetsen saknas-. 


1 249 


Pil av rör, med järnspets o 


250 


Pilskaft #■ 1 1 st. av trä, med och utan 
styrfjädrar* 


251 


Pil med lång, trind benspets. 


/ 


\ 

ELÄNDERS. GB G. 9849. I 1. 65. - 74 - 1900.32, in. kat. nr. 


Inv. nr. 
Anm. 
1900.32. 
252 


Bå^e av trä, raed på insidan lämningar 
av senor» (?) 


253 


i 

Klubba av ben„ e.i bearbetad. 


254 


Häfte med avbildningar av ryttare, djur, 
m.m. utförda av en indian. 

N.Amerika o 


255 


Fotografier,: 12 st. av indianer. 
( Steroskopbilder) . 

N.Amerika.. 

ELÄNDERS. GBG. 9849. I 1. 65. •- 75 - v 1900,32. Inv. nr. Anm. 1900.32. 
256 257 258 259 Halsband av välluktande kärnor. Sandaler , ett par 9 överstycket av sammet 
och skinn. Manorgel av rör* Japan. ELÄNDERS. GBG. 9849. 11 . 65. - 76 - 1900 
n. kat. nr. 


Inv. nr. 
Anm. 
1900.32* 
260 


Samo,iedisk tobakspipa av trä'. 

Sawo.iedeia» 
Sibirien, 


261 


Pilbåge . 

SöderbavB- 

öarna. 
- 


262 


Gryta av fi.iut.1ärn„ stor, på tre höga ben 
med djurhuvuden vid övre ämdan* 
Grytan ornerad med blommor m.m. i 
relief. Två rakkantiga höga öron. 

Kina. 


263 


Regnkappa av gräs. 

Kina. 

ELÄNDERS. GB G. 9849. 1 I. 65. - II- 1900 .32. m. kat. nr. !nv. nr. Anm. .190CU32, 
264 265 266 Hatt flätad av gräs 9 kanten av bambu» Kina. Skål av metall.» kanten vågig,tre låga 
fötter av blad och kvistar. Kina. snidad kokosnöt s med fot 
och skoning inuti av metall» Ligga 
i originaletui av trä, på vars lock 
tre kinesiska skrivtecken i grönt. Kina. ELÄNDERS. G0G. 9849. 11. 65. - 78 -- 1900.32 sn. kat. nr. 


Inv. nr. 
Anm. 
1900o32 


*:-■ 
• 


267 


Två hårprydnader av metall och pärlor 9 
tagna i Sommarpalatset i Peking. 

Kina, 


268 


Tre hårprydnader av metall.. 

Kina o 


269 


Kam av hopbundna bamhusp^älor, 

Pelew-öarna. 
Caf pentaria- 


Il C ( . 


viken. 


270 

A-6 


Två h.iärtforraiga flägtor av flätat gräs 


Härmast skaftet ornament i rött. 
Kina. 

ELÄNDERS. GBG. 9849. 11. 65. - yy- ■* 1900.32 in. kat. nr. 


Inv. nr. 
Anm. 
1900*3? 
271 


Sminkkort två buntar P i pappersetui,*' • 

Kina» 


272 


Träspån en bunt, varur vid behandling 
med vatten ett slags gummi er- 
håll esc 

Kina. 


273 


tygstycke med tryckta ornament* färgen 
gul och svartbrun. 

Java . 


274 


Örhängen.tre par av tunnt »pressat me- 
tallbleck» 

Kina» 

ELÄNDERS. GBG. 9849. 1 I. 65. -80 - 1900 i32s. 
en. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1900*32 


*■■ 


275 


Örhän^en 2 par »av tunnt pressat metall- 
bleek,med vidhängande ringar av 
glas i, imitationer av olika sten- 
arter-» 

Kina. 


276 


Servis av snidad kokosnöt, med beslag 
f ot ringar jskoningar m.m. av metall 


3 


Kina . 


a 


Kanna med pip och dubbelt handtag. 


b 


Dosa i tre avdelningar med lock. 
\ 


c 


Dosa med rund buk i 


d 


Bägare eller koppar 8 stö små*. 

CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 10 66 '-81 * 1900o 


32. 


:n. kat. nr. 


Inv. nr. 
Anm. 
1900.32. 
277 


Kopp av trä, med me tallsko ning inuti 

På utsidan skrivtecken i grönt och 
guld* Med lock, 

Kina. 


278 


Kopp. utan lock men med fotring (?) av trä 

Kina. 


. 
279 


Opiumpipa. Huvudet avslaget finns kvar* 

Kina. 


280 


Tobakspipa. Huvud och munstycke av metai: 
skaftet av trä. 

Kina* 

ELÄNDERS. GBG. 9849. 1 1. 65. - 82* 1900.32, en. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
. V900o32 


• 


281 


2aileSEåEä» Gtor 9® v bambu» ... 

Kina a 


282 


Bolk 9 handtag och slida av snidat horn 
med cicelerade metallbeslagö 

Siarn, 


" 283 


Gudabild i fär&ad* 

Siarn o 


284 


Tobak, tre arov. 

/ 

Kina . 

CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 1 66 ■* 83-- • 
1900;v32 


•i 


sn. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1 900*32 é 

285 


Korg flätad av gräé* 

Eldslandet * 


286 


Halsband 2 sto bestående av långa flä- 
tade skinnremmar* prydda med snäc- 
kor* Det ena var. hopknutet med 
det andra och är nu ©signerat* 

lidslandet. 


287 


Belfinkäk. använd som knm-„ 

Eldslandet „ 


288 


Ski:nn ° begagnat som klädesplagg» 

Eldslandet. 

CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 10 66 - 84 ■- 1900:, 


32« 


en. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 


• 


1900*32 b 
289 


Halsband med uppträdda bitar av Pingvin- 

4 

ben* 

Eldslandet» 


290 


Pil med spets av glas* 

lidslandet „ 


291 


Dräkt . 

Ton^a-öarna. 


' 
292 


Kvinnokostym. 
Ton^a-öarna. 


• CARL SVANBERG AB. VAXJO 428 10 66 -85 - 190.C<,32 


* 
sn. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1900^32o 

293 


Mansdräkt, 


s.kb maros* 


Karolinerna* 


|* 
294 


Mansdräkt,, 


som föreg.é 


<Vvo 


Karolinerna. 


295 


ffapa* 
f onga-öarna <» 


. 296 


Metrev» 


'"--.. 


Savage-rlsland 
- CARL SVANBEUG AB, VÄXJÖ 428 1 66 - 86 - 1900.32, sn. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1 900,32 < 
297 


Snöre av raänniskohår-o 

Sava«e-Island 


298 


Kasse e 

Savage-Island 


299 


Hår av prins Georg» 

■Foa » 


300 


Kamp 

Ton^a^-öarna o 

CARL SVANBERG AS, VÄXJÖ 428 1 66 -r 87 * 1-900w-« 


2„ 


sn. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
I900*52é 


' ■ 


301 


Kam «,- . '••',.. 

Tonga-öarna 


302 


Fiskdon* 


303 


Tofflor p besannas mest av i Kina boende 


..A -B) 


européer* 
L --'. .--r> 
" Kina « 


304 


Tobakspipa av metall, försedd med vatten- 
reservoar* 
Kina- 

CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 1 66 - 83 - •1900.3 2. n. kat. nr. 


Inv. nr. 
Anm. 
1900*32, 


305 


Armband av silver. 


Abessinien. 


306 


Armband av silver* 

\ 


Abessinien. 


307 


Fotring av silver. 


Abessinien. 


308 


Fotrine; av silver* 


Abessinien. 


;'" 

ELÄNDERS. GBG. 9843. 1 1. 65, 89 - 1900*32. n. kat. nr. 


Inv. nr. 
Anm. 
1900.32* 


309 


Solf.iäder. 


Abessinien. 


310 


Bägare av svart sten* 


Palestina. 


311 


Armband el. armring. 


/ 


Abessinien. 
- 


312 


Armband el. armring. 

/ 


Abessinien. 

ELÄNDERS. GBG. 9649. 1 I. 65. ..*-90. 

IQOOäIP-.- 


en. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1900.32» 
313 


Armband el, armring. 


Abessinien • 


314 


Armband el. armring. 


Abessinien. 


315 


A rmband el . armring • 


Abessinien. 


316 


Armband el i armring 


Abessinien* 
.-/. CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 1 66 - 91 - 

1-900*32 


!* 


;n. kat. nr 


Inv. nr 


,, 


Anm. 
1900*32, 


317 


Tårin^ 


Abessinien* 


318 


Liten vift. 


Nubia* 


319 


Dolk* 
. 
Nubia. 


320 


Gudabild av kritsten. 


Nyr-Bri^tannien . 


HM2 CARL SVANBERG AS, VÄXJÖ 428 1 66 -92 * 1900^2 sn. kat. nr Inv. nr Anm. ■ 190av32.. 
321 Gudabild av. kritste»* Ny~ Britémnien . 322 Gudabild av fcritsteri* 323 Snäckband (mynt ) » 324 Stenyxa i T \ pAmm.4. HyyBritannien . \ A>VO^v \}y Ny-^Br i tanni en a Fid.ii*öagna , kta -^2 Ht-u CARL SVANBERG AB, VAXJO 428 1 O 66 93 * 190Qo32 3n. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1900*32, 


1 


325 


laro med tvärränder vid ändarna iFransad • 

Harö 1 inerna » 
Ouleai. 


326 


Maro med e.lu längsränder» Fransad* 

Karolinerna * 
Ouleai. 


327 


Prydnad (maiäten)i 

Amiralitets'* 


öarna» 


328 


Wäsnrvdnad. 


1 


^h 


Amiralitets*- 


- 


- öarna CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 1 66 -r 94 1900.32, ;n. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1900,32 


» 


329 


MsprydnacU . 

Amiralitets* 


po 
öarna « 


330 


BröstDrydnad (Margaritäna) . 

Amiralitets- 
öarna. 


331 


Väska* 

Amiralitet ar 
öarna». 


332 


Sirislev av trä „ snidad. 


■d''y 


Hermit-Öarna CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 1 66 *.9.5 - 1;900..92. ; in. kat. nr 


Inv. nr 


« 


Anm. 
19O0.ö3* 
333 


■>■» 

Plö.it av rö3?o 

Hya-Bri tannieri «, 


jjftfc' 
334 


Manliga med fpdertofs. 

Hyar-Britannien» 


335 


Snäckmynt ( Hasse) 

Nya-Brltannien. 


336 


Kniv av sköldpadd, 

Mva-Britannien. 


j*> CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 10 66 -*:96 t- 1900, 


32» 


;n. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1900.32, 
337 


Kniv av sköldpaddj mindre* „ 

Uva^Br i t annien a 


V" 
338 


Kniv av sköldpadd med, .ett sidp utskott » 

Hya-Eri tannien * 


wu 
339 


Halsband, 

Hya-Britannien 


340 


Halsband 
- . 
Kya*Bri tannien . 

CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 1 66 - 97 - 1900.32. 


;n. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1.900452.» 
541 


Halsband» ' . - 

. Bya~Britannien<, 


kh ■ 
542 


Armring <,(!Troehus niloticus) 

H.va-Britannién „ 


543 


Armrln^o = 342 

H.va^Britannien ö 
'•; 


344 


Armring = 542 « 

3Sfra-*Br i t anni en o 


- CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 1 66 93 

1900,32* 


sn. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1900*32, 


> 
345 


Armring* s= 342 


Hya-Britannien 


346 


Armring « 342 


ffi^Britannien, 


347 


Armring »342 


Nya^Bri tanni en . 


348 


Armring = 342* 


Nva-Britannien * CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 1 66 - 99.* 19,00*32, Inv. nr Anm. 1900*32 
349"'-' ' 350 351 352 Armring, (Troehus nilotieus) * ^^Brit.a[nnien<> Armring == 3<I9ö Ny^rBritannias Armring = 349» Hy a-Br i t anni en ; Pärlband ( frön av Coix laerina). H ?a* Britann leno CARL SVANBERG AQ, VÄXJÖ 428 1 66 * 100 - : 1QG0: 


'<0 - : 


in. kat. nr 


Inv. nr 
.Anm. 
19003.2... 
353 


Kjol* 

Duke of York Isles 
354 


Nät o 

N,ya~Bri tannien . 


355 


Kam av hopbundna finnar* 

Salomons-öarna « 


356 


Kors med loek ( emballage) • 

Kina » 

CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 1 66 « 101 - 

1Q00^, 
än. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1900 »32; 


357 


Högtidsdräkt av tapa* 


Tahiti* 


358 


Högtidsdräkt av t apa* 


Tahiti. 


Ufo 
359 


Högtidsdräkt av tapa» 


Tahiti* 


360 


Högtidsdräkt av tapa» 


Tahiti.* 
,.-•' 


,,r-~ ■ / 

CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 1 66 *.102 - 1900.52, Inv. nr 

1900. ,'3 2. o 
361 362 363 364 S t ycke .brunt ta pa , Sähiti, S adelpåsar ett par av flätade växtfibrer Spanska Syd Amerikg t » Moekasiner ett par é av älghud» M» .Amerika. »' Matta» flätad av palmblad» Tahiti . Anm. CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 1 O 66 - 103 t 1900.32. ;n. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1900*32;, 
365. 


Båj\e med pil„ 

Brasilien.. 
■ 


366 


Trumma* 
1 
Väst-Afrika. 


■ 
367 


Piphuvud med skaft (rör)? 

Väst-Afrika * 


368 


Piphuvud med skaft (rör). 

Väst-Afrika. 

CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 1 66 * 104 

1900 


»32. 


:n. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1900*32 


369 


Piphuvud med skaf t (rör)» 

Väst-Afrika. 
<•■ 
370 


Snidad elefantbet. 

Väst-Afrika « 


/ 


371 


Harpa. 

Väst^Af rika . 


• 


372 


Pil ( itvå delar) 

Brasilien. CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 1 66 - 105 - 1 9 00 *32, ;n. kat. nr Inv. nr Anm. 1900432) 
373 374 375 376 ¥iai,'é t kqpp t ined rör, Påse matéV Yxhuvud av sten» UruguajU ffriA&uai '. Botokudos~ 
indianer o fyh frmO*"<, *J En knippe bast av slingerväxt „som av in-* 
dianerna i provinsen Paraua användes 
för att därmed skydda benen mot orm-? 
bett, samt till fasthållande av pil- 
spetsen vid skaften 9 m.m* Paraudo CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 1 66 - 106 -^ 1900*32-* Inv. nr Anm. 1900.o32.o, 
3.77 378 

a—b 
c-d 
e-f 
g-h 
i-j 
k-1 
m-n 
o-p 379 380 Fotograf i av en botokudos-gosse. Botokudos-indianez Brasilien* Sexton figurer av valrosstand Aleuterna* • Modell av ett hus , byggt på pålar* Band.lermassing 
Borneo Modell av ett hus fl byggt på pålar och 
täckt med spån av barnträdet» Band.iermassing . 
Borneo CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 1 66 -r 107 - 1900. 


32o 


jn. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1900 »32* 
381 


Modell av ett hus från en by.Kampong i 
närheten av Bandjermassing, byggt 
på pontoner* * 

Band.lermassinfi 
Borneo. 


382 


Sabel ( Klewang) . ' 

Band.1 ermassinff 
Borneo. 


383 


Modell av båt med två små figurer* 

Band .i ermass ing 
Borneo 


384 


Fullständig samling av miniatyrmodeller 


av verktyg och vapen. 


■ / ' ■- 


Java 

CARL SVANBERG AB. VAXJO. 428 1 66 * 108 - 1900*32 


-T» ■ 


;n. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
•190CU32, 
385 


Dolk med slida och fäste av .horn* 

Sumatra , 


386 


Cigarrfodral av tagel <, 

o 

CelebeSbGoa. 
« 


387 


Ci^arrfodral a V ta^el» 

Celebes»Goao 


388 


Kor& flätad av växtfibrer 9 färgade före 
fl ät ningen» 

Celebes» Goa» 

CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 1 66 ■ ~ 109 ■.-. 1900,32. :n. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1900. 32 : , 


■ 


339 ' 


Mosse av växtfibrér* 
Oelebes* .ffioa» 


f» 
390 


Mössa av växtfibrer. 

Gelebes» Goaé 


391 


Lock flätat av halm* användes att skydda 
koppar och glas mot insekter., 

Bali. 


392 


Lock flätat av halm <= 391* 

Bali. 

CARL SVANBERG AB. VAXJO 428 1 66 - 110 - 1900 »32-. Bn. kat. nr Anm. 190CU32.. 

393 394 395 396 Bomull styg ett stycke» "Batik" D.j ok d åakarta < 
Java* Bomullstyg * ett stycke. "Batik"? 
Ask med glaalock , innehållande målningar 
på rispapper utförda i Japan efter 
kinesiska original . Japan < Ask med glaslock « 395 CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 1 66 .•*...! 11_'.ft. • 1900*52-, sn. kat. nr 


Inv. nr 
. Anm. 
1900% 3 2-, 
397 


Ask med '^laelöcko =390 


Japan* 


598 


Aste "med glaalöcte*» 395 


Japan» . 


399 


Ask med elaslock =* 395 


Japan© 


- 
400 


äsk med ^laslock = 395 


Japan» 


■ ' ' CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 1 O 66 112 - 1900 


?p 


:n. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
■T 900* 32* 
,4*01). 


Ask med £leslo'ck,= 395= '' 

Japan, 


.••- 
402 


Ask med glaslock* « 395 

Japen. 


403 


Ask med glaslook » 395 
Japan. 


404 


Stol „ arbetad av Asofaantimän bosatta i 

Cape Goas t Castle 


■- 

CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 10 66 - 113 - 1900.52, Inv. nr 1900.32. 
405 406 407 408 Kalebass, stor snidad skål, Fante folket Trumma med två trumpinnar é Pantéfolket Svärd med skida av läder. Mandingo«*neffrer 
nära Sierra Leone. Kruthorn beklätt med läder. Mandingo~negrer 
nära Sierra Leöne* Anm. CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 1 66 - 1.14 igop^?. 


:n. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1900.32 


9 
■' 


409 


Tobakspipor 2 st e med skaft av rör. 

»i. 

Inre Aschanti-landet. 


• 
410 


Två dosor förenade genom remmar, för 

gift och mötgift» ( Imitation)* 

Aschanti. 
Guldkusten. 


411 . 


Éässingsbitar. 7 sto olikformade, använ-r 


A-G 


da som vikter för guld» 

Aschanti. 
Guldkusten. 


412 


Potledsringo ( Bänki), 

Santhaler* 

CARL SVANBERG A6. VÄXJÖ 428 10 66 -.115 - 1900.32. in. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1900.32. 
413 


Pötledring. 


Santhaler. 


4H 


Armband ( rasum salcöu) • 


Santhaler. 


415 


Armband • 


• j ■ ■ 
Santhaler. 


416 


Armband • 


Santhaler. 


« CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 1 66 116 - 1900.32. in. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1900..32. 
417 


Fingerring. 

Santhaler. 


418 


Tåring för danserskor ( bieräk) 

Santhaler. 


419 


Fotledsring för kvinnor. ( Bäk) . 

Santhaler. 


■ 
. 420 


Halsring för kvinnor ( hasli) . 
« 

Santhaler. 

CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 1 O 66 * 117 ■«*' 1900.32. 


;n. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
-1000*32., 
421, 


Enöträn^ad fiols ( banam) med stråke. 

Santhaler», 


- 
422 


Svärd* 
Santhaler. 


. - • 
423 


Båge.. 

Santhaler b 


■ 
424 


Santhaler. . 
• 

CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 10 66 ~ 110 * 

190( 


3*32* 


in. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1900*32*, 
425. 


Pil med klumpudd i 


Santhåler* s 


> 


426 


Pil med klumpudd* 


Santhalei?*' 
427 


Rörpil med .tärnudd* 


Santhaler* 
428 


Rörpil med järnudd 


Sahthaler^ CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 10 66 - 119 - IQOO.^.» 


;n. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
19QCU32;, 


- 


429 


Häi?pil med .lärnudd * 

Santhaler*, 


430 


Rörpil med järnudd* 

Santhsier* 


431 


Rörpil med styrf.jäder och järnudd. 

Santhaler» 


• 


v',./ 


432 


Rörpil med st.yrf. läder och .lärnudd. 

K. ' 

Santhalerl 

CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 1 66 - 120 -^ ,1900.52, :n. kat. nr 


Iny. nr 
Anm. 
. 1900*32, 


i 


433 


Rörpil med styrfääder och åärnudd* 

Sanifchaier* 


434 


Rörpil med styrf. läder och järnudd* 

Santhaier A 


435 


Rörpil med styrf. läder och .lärnuddé 

i Santhaler* 

\ 

) \ 


436 


Rörpil med styrf .iader,/ 
. 
Santhaler* 

CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 1 66 - 121 - 1900.32. sn. kat. nr ' 


Inv. nr 
Anm. 
1900.32b 
437 


Flöjt .av bamburör». 

Santhalér. 


438 


tlo.1t av bamburör* 

Santhalér, 


439 


Promenadkäpp. 

Santhalér b 


440 


Promenadkäpp med métallbeelaget handtag:. 

Santhalér. 


" 


; 

CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 10 66 - 122 - 1 900.32 . 


, ^ 


;n. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1900,32. 
441 


Promenadkäpp med metallbeslaget handtag* 

Santhalei?» 


442 


Käpp begagnad vid of ferf est dagarna c 

Santhalefc* 


443 


Harpa med strängar av élef antsvanstagej. • 

Bakongo. 


■ 
444 


Armband av mäBslng, 
- 


/ 


i ' 

Bakongo» 


---' CARL SVANBERG AG. VÄXJÖ 428 1 66 MUSEET, Stockholm 

DL <Jen. n:r samt. n:r 
1900.32.446, juey, n:r Föremål: Skulptur,.... .. Ayjbrunt ,, trä ...föreställande 

en kvinna, sqhi står med något böjda knän och med 

händerna "W^^ 

Mr-"fä*ts-"j«-"i^-gen-v-"äDmvr"-^"-ryggen""Och-" ; ttpp-"D«>t 

huyudet...isn...spricka. 7 Åom...u{sps.tatt...senom...nttorkning, 
Längd: 20 cm. Bredd : ca 4 era. ...0rl&...ka.t./ ! .:..Jlåy^HdahU.4.»...mir,åre.!!.,. 

UéthiV, Gåva «v:5y.3ällsk.f..^throp,.pch . Ar: 

„... o Geografi. 

Kop frän: .„ Lokal: £.9«.g°..!.. Stam: Utställt: 
Magasin: Depon: 
Byte till: Negat. n:r Bild n:r 

Skiopt. „ Kliché n:r 

Publ. !9 10 66 - 123 1900, 


,32. 


jn. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1900*32,, 
445 


Avgudabild. 

- ■ > 


Kongo/ . 
446 


Avgudabild . måndr fe . 


Kongo. .. 
447 


Kruthorn. 


Bakongo • 
448 


Fetischstavi snidade 


K °ngo..- CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 1 66 = 124-- t 


1QOO. 


*j?^ 


;n. kat. nr 


In v. nr 
Anm. 
449 


Medecinbehållare * . 


Medre Kfcngo 


450 


Musikinstrument 2 st* 


n marimba^sc — ^) 
Bakongo , 


1 
451 


Pipa av baöbabträdets 


frukt* 

Kon^o • 


452 


•Mindre pipa av léra„ 


Baköngo . 

CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 1 66 _.«. ..1.2.5-.*- - 190G 


*32. 


;n. kat. nr 


Inv. nr ; 
Anm. 
1900.32, 


% 


453 


Trumma med vidfäst trumpinne» 

Bateke». 


454 


Kvinnoklädning av gräs* 

Bateke, 
Bayauzi. 


455 


Högtidsklädnad av sräsvävnad» 

Bakongo • 


456 


Dosa. mindre av korgflätning. 

Bakongo. 

CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 10 66 - 126 - 10.00 


^?v 


n. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1900*32 


3 


457 


Spjut med bred klinga av järn, sju blod- 
ränder* skaftet av trä, upptill 
omlindat med bred järntråd* ned- 
till försedd med en lång järnspik 


• 


Bayauzi o Bateke 


» 
458 


SjDjJut me< * br ed klinga, två blodrännor -, 
skaftet lindat med järn och koppar 
tråd, nedtill lång spik. 
- 


_ 


Bayauzi o Bateke» 
< 


459 


Spjut med mindre klinga, tre blodrännor, 
lång järnspik. Dessa tre spjut 
begagnas av hövdingar» 

Bayauzi o Bateke. 

CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 1 66 - 127 r sn. kat. nr 1900.32* 

460 461 462 1900 Sri.iut med lång tunn klinga* skaftet svart » 
omlindat med mässingstråd på tre 
ställett* kort järnspik. Ba.vauzi o Bateke « Spjut * kl ingan ornerad med korta strecklifeja 
fördjupningar, skaftet i ändan om- 
lindat med ett kort stycke koppar- 
tråd. Bayauzi £ Bateke . SMut* skaft et helt och hållet omlindat 
med spiralformiga strimlor av 
mässingsplåt. Bayauzi o Bateke . 52- Anm. CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 1 66 128 - 1900, 
in. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
??00>32.* 
463 


Spjut, liten triangelformig klinga* 
skaftet ornerat med europeisk 
möbelspik 8 nedtill doppsko av järn 
oeh mässing.. 

Bayauzi £ Bateke, 


464 . 
Sp.jut. skaftet överklätt med svansen av 
en antilop, nedtill fortsättande i 
en lång jämten, 

Bayauzi o Bateke* 


465 


!Pilaro2-st. med järnspétsar*» 

Bayauzi o Bateke* 

CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 1 66 - 129 - iq00.32. 


;n. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1900.-.32. 


I- 
t. 


466 


"HövdinÄknivar" fyra s tycken * 

Bayauzi ö Batéke. 
..*■■' 


467 


Ansiktsmasker 2 st. den ena vit den 
andra svart * 

Yöruba, Södra Nigeria. Ärrtatu* 
ering i form av tre skåror på 
kinden äro typiska för Yorubaé 

Dahoméé 


468 


Avgudabild i kvinnlig med en skål r>å 
huvudet. 

Banorna « 


469 ' 


Sköld. 

Zulukaf frer. 

CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 1 66 - 130 - 1900*32, ;n. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1900*32 * 
470 


Assega.ier,, 2 st» c Ä " ^y 


a. - <4 


Zulukaffrer. ; 

■ ■ ■ 7 


471 


Stridsklubbor 2 st. 

Zulukaffrer* 


472 


Pro mena dkäppar* 2 st. 
. 
'.M/vlA4iJ<!MW 
■ - " 
Zulukaffrer. 


473 


i * . 

Kalebassflaska, till förvaring av vatten 
eller att slags öl* " unehala" * 

Zulukaffrer . 

CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 1 66 131 - 1900*32* 


:n. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1900.. 3 2., 
474 


Slevar 4 st. C& ~ cé ) 


<^r - *=JL 
- 


Zulukaff rep • 


475 


Pipor 2 st* av tälgsteiiö 

Zulukaf f rer ♦ 
• 


476 


Knappar 2 st. att sätta i öronen. 

Zulukaffrer, 
■ 


477 


Penisf odral é 

Zulukaffrer* 

CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 10 66 - 132 - 1900*: 


52. 


sn. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1900*32., 
478 


Snusdosa av. ett slags ihålig frukt. 

Zulukaf f rer . 


479 


Resväska av antilöpskinni 

> 

Zulukaf fr er; 


480 


Snusskedar é 4 st. av oxben. 

Zulukaf fr er. 
• 


481 


"Brölloiafosbäite" av pärlor. (. mott.ie). 

Zulukaf f rer. 

% iiy*\»- CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 1 66 - 135 ■*• 1900*32, >n. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
190Q,*32,* 
482 


Br öllo^asbäl t ezL 2 st , med mindre *f yr*- 


&. 


kantig lapp framtill . 


4 


Zulukaffrer. 


483 


Pärlband av svarta öeh gröna pärlor. 

Zulukaffrero 


'' 
484 


Halsband av rötter oeh pärlor amuletts 
" moti". 

Zulukaffrer» 


485 

'/•is 


Halsband av flätad halm. 

Zulukaffrer» 

CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 1 66 - 134.-. 1900 ,.32 


s 


;n. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1900*32* 


■ 


486 


Halsband av pärlor med en mässingsknapp* 

Zulukaffrer* 


- 
487 


Snusdosa för kvinnor» överklädd med pår^- 
l0r P bäres vid nr* 486. 

Zulukaffrero 
- 


488 


Armband av järn, 

Zulukaffrer* 


489 


Armband 2 st* av järntråd oeh mässings*- 
kulor på stomme* av tagel* 


- 


Zulukaffrer. 


- CARL SVAhJBERG AB. VÄXJÖ 428 1 66 - 125 ~ 1900*.! 


i2ö 
:n. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
. 1900*52, 
490 


■ 

Benrin^ar 2 st« av raässinisstråd på tagel, 

guiukaffrer-o.- 
491 


0rhäng;en 2 par* av mässingstråd på tagel 

Zulukaffrér. 


3 


492 


ÖrhänKen 3 st* av pärlor • 

Zulukaffrer* 


'■ 


493 


Armband av röda »blå och svarta pärlor» 


- 
• 
Zulukaffrer» 


- CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 1 66 '•';'<■'•' 

\ ■' ' ■ 13.6. - 1 900.. ? ? . :n. kat. nr Anm. 1900 ,32 o, 
494 495 496 497 ExEio ei t ion e thnoftga phics m de Stockholm 
1878 - .1879*. 

PhötograpMés par Lindberg». 
Text par H*. Stolpe *. Spjut av trä* N ya Holland . Spjut av trä» Mya Holland » Ovuo^'rvcL CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 1 66 - 137 - IQOO^P* 
in. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
T900..32.C 
498 


S.p,iut av trä» 

Nya Holland* 


499 


Sp.jut av träö 

Nya. Holland» 


500 


Näsprydnad* ( Gislioli)* 

i 

Fly River; 
Nya Guinea* 


t 

501 


Armband. (Gi/sliolé) 

Katow. S. kust en 


- 
•' av %a Guinea, 
■7J ■ 


( 


/ 

CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 1 66 r 1-38 

z 


1900*32 
;n. kat. nr 


Inv. nr 


X ' 


Anm. 
,1900*32 


o • v ■ 


.^.-^£2 


Armband, (ChalXenger exp)* (Giglioli)* 
r 


i 


Amiralitets-. 
öarna • 


503 


ffotledsring för kvinnor. 

Santhaler". 


504 


Fotledsring för kvinnor (Bäk) (Giglioli) 

Santhaler. 


- 
505 


Huvudgärd av trä, rikt skulpterad* 
(Giglioli) o 
- 
Nordwäst-kusten 
Nva Guinea. 

CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 1 66 - 139 1900 


*32, 


n. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1900.32, 
506 


Blåsbälg med pip av leras 

dTheorin) Gabun. 


507 


M av vävstol, med påbörjad gräsväV. 

(Theörin) Ösove-ffloden» 


'■'■ 


Kon&o« 


s" 
508 


Gudabild av mörkbonat trä* sittande* 

CTheorin) Facfc-ne/srer . 


509 


Gurifvb1,lfl,m^ i-nrli^a armar hållande 
'.. 


1 


jtvå spiror. 
.« 


■ ... ■ •''"' 


(Theorin) Fau-negrér* 

CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 1 66 .no... » . 1900*32 


.4. . 


jn. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
19GO*32, 


■; ■ ' 


510 


Gudabild, med rörliga armar, hållande 
ett svärd 6 

fTheorinl Fats-negrer* 


511 


Musikinstrument* (marimbasyi 
(Theorin) Gabun* 


512 


Musikinstrument, (mariinbas) *. 

(Theorin) Gabun,,,, 

l 


• 


.; 


513 


Harpa med inbrända ornament.Stränsarna 
delvis borta* 

fTheorin) Gabun. 

CARL SVANBERG AB, VAXJO 428 10 66 -, HT 19Q0> 32 . ;n. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1900*32 


• 


514 


Harpa med inbrända ornament* Strängarna 
delvis borta* 

(Theorin) ,£§&«&• 


515 


Skramla av nötskal. 

(Iheorin) Fau-nefpCer . 


516 


Sked av rödmålat trä* 

fTheorin) GabunV 
,,' 


517 


Sked av l.iuet trä* 

(Theorin) Sabun*. 

CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 1 66 - 142. - 1900*: 


32* 


:n. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1-900 »32* 
518 


Sked av mörkt trä. 
(Theorin) gau-neflrer. 


- 
519 - 


Sked av rödmålat trä* 

(Theorin) Fau^negrer. 


520 


Svärd* stört av trä* 

f Thrni.i >A Central-Queensland 
521 


Kor^c. stor cylindrisk* av flätverk, 
rikt oriierad* 

( Theorin) Loan/so. 

CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 10 66 - 145 - 1900; 


.^2 . 


in. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1900*32%' 
522 


Sked av ben. 

(Sheorin) Gabun; 


523 


Korg med lock, flätad i fyrkantig; 

(Theorin) Gabun. 


524 


Kalebass* målad och snidad; 
(Theorin) Gabun* 


525 


Väska med invävda ornament i brunt* 


. > 


(tiheorin) Gabun* 

CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 l O 66 - 144. - 190Q»32-, ;n. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1900*32» 
526 


?äska vävd av gräs, med bruna ränder* 

(. Theo r in) Gabun* 


527 


Sked av trä„ svart* 

(Theqrin) Gabuno 


528 


Stort tygstycke, sammansatt av brokiga 
lappar av bomullstyg* 

(Theorin) Gabun» 


529 


Tandborste av bambu, med inbrända sirat. 

(Theorin) Dualla- 
stammen* 

CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 10 66 -. ..145-'-- 1-900.32 U ;n. kat. nr 


In v. nr 
Anm. 
19QO e: 32o. 
530 


HalsrihK av mässing* 

(Theoi4n) Gabdn» 


531 


Svärd med slidav 
{(Dheorin) ]?au--nej£i 


•er*' 
532 


i' 
Svärd med sllda» klätt med; ödleskinn* 

(Theorin) Gab.uru- 


533 


Eniv »liten, med skinnklädd slida* 

{. (Théorin ) j?au-né£rer . 

CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 1 66 - 146 - 190C 


)*32i 


n. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1900.32, 


■ 


534 


Svärd med träslida » • 
(1'heorin) Fan-negrer 


• 


- 


535 


Svägfd med träslida» 

(Theorln) f au-nep:rer . 
• 


536 


Kniv med träskafts 

(Theorin) Fan-negrer. 


. 537 


Svärd med slida* 


y 


(Thee-rin) Faiit-negrer «, 

CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 10 66 - 147 - 1900*32., in. kat. nr Anm. 1 900*32 « 
538 539 541 Sväröo §oi«$. meå j&Kwpets .och tx&efesf-t* (i&eöFia) ffapeapsfäfi** SyAati. raeå pteoepete och träskaft « Sjp.1uft eaeå parospöt© ©cih träekaft* (fheöria) 3Bistt*naegeir i CARL SVANBERG AS, VÄXJÖ 428 1 O 66 -■ 148 - 1900 . 32, sn. kat. nr Inv. nr Anm. 1900.32 

542 Sp^at- roed järnspéts och träskaft* (Theorin) ffau.-negrer « 543 Sp.lut med järnspets och träskafts (Theorin) Fau^-negrer é 544 Sp.jat med järnspets oeh träskaft, (Theorin) Fau*-neffrer » 545 Spjut med järnspets och träskaft. (Theorin) Faat-negrer CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 1 66 - 149 - 1 900,5? >' ;n. kat. nr Inv. nr Anm. 1900o32a 
546 Sp,jat med järnspets och träskaft, (Theorin) Faa-negrer , 547 Sp.jut med järnspets och träskaft* (Theorin) ffau-negrer » 548 Sp.^ut med järnspéts och träskaft. (Theorin) ffaa-ne&ref 549 Sp.jut med järnspets och träskaft* (Theorin) Fau-negre: ;» CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 10 66 - 150 - 1900, 


32. -p 


in. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1900*32, 
550 


(Iheorin) Kamerun * 
Baesar? stammen i 


551 


Bå^e* 

(Theorin) Kamerun! 
Bassa^stammen. . 


552 


Pil med träspets « 

(Theorin) Kamerun ■ ) 
Bassa-stammen* 


- 
553 x 


Pil med träspets . / 


• 


(Theofin) Kamerun* 
Bassa«=stammen. 

CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 1 66 - 151 - 

1900*32 


* . , 


n. kat. nr 


Inv. nr 
■ Anm. 
1900 ,,32.* 
554 


Pil med träspets o 


(Theorin) Kamerun, 
Basse-*s tammen» . 


555 


Pil ©ed träspéts. 


(Theorin) Kamerun. 
Bass ekstammen. 


556 


Pil med träspéts. 


(Iheorin) Kamerun. 
Basse-stammen» 
' 


557 


Pil med träspets. 


(Theorin) Kamerun, 
Bas se-r stammen 

CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 1 66 ~ 152 - 19Q.Q.52.. in. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1900*32 


558 


Pil med träspete e 


(3?heorin) Båssa* 
stammen i Kamerun» 


559 


Pil med träspets* 


(fheorin) Bassa*- 
stammené Kameran /.'» 


560 


Pil med träspetSö 


('iheorin) Basea^ 
stammen» Kamerun 


561 


Pil med träspets. 


(Theofin) Bassa- 
stammen. Kamerun» CARL SVANBERG- AB. VÄXJÖ 428 1 66 - 153 - 

•1900.32. 


n. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1900 »32 o 
562 


|il med träspets « 


(Theorin) Basse- 
stammen* Kamerun» 


563 


Pil med träspets ■* 


(The örin) Bas se* 
stammen. Kamerun* 


564 


Pil med träspets o 


(Theorin) .Basse- 
stammen* Kamerun, 


565 


Pil med träspéte. 


(Theörin) Bas se- 
stammen. Kamerun* 

CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 1 66 -..154 - IQftO.,^9,. . 
in. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1900*32; 
566 


Armborst a • . 

(fheorin) faa^nesrer « 


^ 


^~ '"' 
567 


Koger med förgiftade pilar* 

($heorin) LoangOé 
568 


Flugvifta med flätade handtag* 

(Theorin) Loan&o, 
569 


Kasse. 

(Theorin) Qabmu CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 1 66 - 1 55. - m. kat. nr 


Inv. nr 


»900»: 


>2* 

Anm. ' 


- 


1900*32 


i 


570 


Éanot-modell s med träfigurer » brokigt 
målad* 

(Sfaeorin) Kamerun* 


571 


Flöt ter- modell, av trä med paddél* 
^ (fhéorin) Gafcun. 


572 


Käpp av trä, snidad* 

( Bo vall ius ) N .Kamerun « 


>■• 
. 573 


Käpp av trä.,, snidad, 

(Bovallius) N*Kamerun* 

CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 1 66 -156 - 190CV.32'.. 


:n. kaf. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1900.32 


• 


574 


Spö av elefanthucU 

(Bovall lus) 

Norra Kamerun* ' 
i 


575 


Grräsväska med fransar* 

(Bovallius) 
Morra Kamerun. 


576 


(Jräsväska med fransar* 

(Bovallius) 
Morra Kamerun, 
\ 


577 


Gräsväska med fransar ♦ 

(Bovallius) 
Morra Kamerun»; 

, CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 1 66 .. — . — =.■-157--.- • 1900.32 :n. kat. nr Inv. nr Anm. 1 900,3.2 ♦ 

578 Gräst.yg, (Theorin) e 
I<oau^o .Kongo , 579 580 581 med fransar. (Bovallius) 
Kamerun 6 Grffäsväatea ined fransar» (Bovallius) 

Kamerun » Cylindrisk korg. flätad . 
CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 1 66 ~ 1-5S'..t 1900* 


32» 


än. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1900*32.. 
582 


Grästfäska, med infällda ränder» 
(flheorin) Buäl la- stammen * 


§83 


Gräsväska med infällda ränder» 

(Eheorin) Bualla-*s tammen *. 


584 


Gräs väska med infällda ränder* 

(Iheorin) Dualla*stammen 


585 


Flätad hatt 6 

f . 

{ Bovall lus ) Horra Kamerun 

CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 10 66 159 - 1900V 


32i 


n. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1900*52* 
§86 


Hatt flätad av Pandanus^blad o 

(Bovallius) 
Norra Kamerun» 


587 


Hatt flätad av Pandanus*r"blad * 

( Bovallius ) 
Norra Kamerun* 


f ' 
588 


Armring av elfenbens 

(Bovallius) 
. o 


' 


Norra Kamerun. 


£'' 
589 


Harpa* 

* 

• 

(Bovallius). 
Norra Éamerun* 


■ CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 1 66 ~ 160 * 1900.32. In v.' nr 

I Anm. 1900*32 
59Q 591 592 593 Armring av elfenben. (Theorin) Kamerun * Armring av elfenben» (Theorin) Kamerun * Armring av elfenben. (Theorin) Kamerun* Armring av elfenben* (Theorin) Kamerun * CARL SVANBERG A8, VAXJO 428 1 66 - 161 - 1900*32;, • 


n. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1900*32 


»" . ■ 


594 


Lur av elfenben» 

(Bovallius) 
: ^ ' 


595 


Mössa av bast* besatt med röda papégoj- 
fjädrar* 

( Bovallius «>: 
■- 


596 


Dubbelskål av vitt trä» 

(Theprin) 
Dualla^s tammen ♦. 


597 


G-allion av trä* rikt snidad och brokigt 


* 


målad * 


- 


(Theorin) 
Dualla??s tammen » 

CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428' 10 66 •v 162 - 

- 


1900.; 


52:é 


en. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
19 00,* 3 2 


>■ 


598 


Båge med nio pilar, däcav en med stor 
^ärnspétSé 

Brasilien. 
599 - 742 Gåva avEäelfeité 


• 599 


Mansbälte av trä „ rikt ornerat*"Gaawa" * 

Motumotu-stammén 
Papua Golf". 
Nya Guinea.. 


600 


Mansbälte alt trä<, rikt ornerat.o"Gaawa M . 


( 


/ 

Mo t umo tu-s tammen 
Papua Golf. 
Nya Guinea. 

CARL SVANBERG A9, VÄXJÖ 428 1 66 - 16: ;n. kat. nr Inv. nr 1 9Q0 »3.2 4 
60 T 602 603 604 -4900. "Vatteökärl av kokos-*sfcal. Arnmp- vinner nära 
Keppel loint » , 
lya ...Guinea .» Armband flätat av rörspånor, Hy a Guinea » Armring av eounus-skal, "Tpiä"' Hya Guinea » Armring av couflus-skal b "löia" *■ Hya Guinea , Anm. CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 10 66 - 164 - 

1900432 


•• 


3n. kat. nr 


In v. nr 
Anm. 
1900*32* 


6Ö5 


ATtmrtim av troclms» 


Eva Guinea b 


606 


Armring av tro öhus* 


Eva Guinea* 
' 


' €60 


Kasuar *-feénÄ 


Eva .Guinea* 


608 


Yxa* 


•1 • 

i 
Hva Guinea*. 


■ 
■ J 

( 
e 


■ : 


.."-'. ' *"'i CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 1 66 - 165 - 

1900, 


,32* 


3n. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1900.32» 
609 


Yxa ; 


Nya Gufnea . 


610 


3?rä-svärd rikt ornerati 


Nya Guinea é 


611 


Trä^svärd rikt ornerat. 


Nya Guinea • 


612 


Trä-svärd rikt orneratb 

i 


/ 


Nya Guinea o 

CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 1 66 - 166 - 1900*32 * ;n. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
19Q0*3 2. 


> • 


613 


Tob r akspipa av bambujornerad* Huvudet 
saknas* 

H va Guinea* 


614 


Tobakspipa av bambu, ornerad. Huvudet 
saknas • 

Nya Guinea* 


615 


Tobakspipa av bambu, ornerad* Huvudet 
saknas . 

Nya Guinea* 


616 


Yxa. 
Nya Guinea. 

CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 1 66 • -t "< . - '- 167 - 1900.32. 
617 618 619 620 Yxa Nya Guinea Armband för män. Breda Conus-skivor sammanhållna 
med snörem, används i strid. Papua Golf 
Nya Guinea Armband för män. Jfr. nr. 618. Papua Golf 
Nya Guinea Sorg-halsband av ituskurna frön av Colx Laermya. Papua Gol f 
Nya Guinea y 1900*32. 

Anm. CARL SVAN9ERG AB. VÄXJ0 428 1 66 - 168 - 1900.32. n. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1900.32. 


: 


621 


Sorg-halsband av ituskurna frön av Coix Laeryroa. 

Papua Golf 
Nya Guinea 


622 


Armband av Ituskurna frön av Coix Laeryma. 

Papua Golf 
Nya Guinea 


623 


Mansdräkt av målat basttyg 

■•■••" \ 

Papua Golf 
Nya Guinea 


624 


Mansdräkt av målat basttyg. * 

Papua Golf 
Nya Guinea 

CARL SVANBERG AB, VAXJO 428 1 66 3 09 - 1900*32, 3n. kat. nr . 


Inv. nr 
Anm. 
1900*32* 
625 


Halsband massa uppträdda på ett snöre* 

Hood-Point. 
Nya Guinea. 


626 


Knäband flätat. 


- - 


Paxman.Golf . 
Nya Guinea. 


627 


Knäbänd flätat. 

\ ^-> 

Papuaft* Golf* 
Nya Guinea. 


628 


Knäband flätat. 


r 


Pax>uan; Golf. 
Nya Guinea. 

CARL SVANBERG AB. VAXJO 428 1 66 - 170 - 

1900. 


70. . 


än. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
19QQo3S 
629 


Knäband flätat» 


Papuan*Golf „ 
Nya Guinea*' 


630 


Knäband flätat» 


Papuan*Golf v 
Nya Guinea. 
■ 


631 


Knäband flätat» 


,Papuan»Golf i 

i Nya ... Guinea* ' 

1 ■ . 


632 


Knäband flätat* 


• 
--• 


\ •• 
PaPuan*Golf « 
Nya Guinea* 

CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 10 66 - 171 1900*52,, än. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1900,^32* 
633 


Knäband flätat» 

Papuan, Golf. " 
lya Guinea* ' 


634 


Knäband flätat. ' 

Papuan» Golf, / 
■ ■-^ Nya Guinea,' 


635 


Knäprydnad flätad» besatt med kauris, 

Papuan Golf* 
Nya Guinea* 


636 


Knäprydnad av snäckor uppträdda på blad- 
remsor , 

Papuan Golf . 
Nya Guinea. 

CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 1 66 * 172 - 1900*32* Inv. nr 1900*3?. 
637 638 639 640 Pannprydnad a v snäcka med genombruten 
skiva av sköldpadd. Papuan Golf» 
Nya Guinea » Pannprydnad av snäcka jfr» 637. Papuan. Golf < 
Nya Guinea * Kalebassfläska med sked av ben» Hy a Guinea, Armband för att skydda handloven mot 
3lag av bågsträngen. Nya Guinea , Anm. CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 10 66 175 ■1900*3.2 >n. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1-900*32. 
641 


* 

gkölcjt av trä 9 *Käs" m ©d po tång £ lätning : 
och fjädrar» 

Kereupunu,, årorna öch 

Kolo-byarna» 

Nya Guinea. 


642 


Klubba. " Gahi" med stenkula. 

Nya Guinea o 


643 


Klubba, "Gahi" med stenkula» 

Nya Guinea* 


644 


Klubba "Gahi" med stemkula* 

Nya Guinea* \ 

"■ .'.v. ,. 

<- . \" '■■ 

'-• ' CAM. SVANBERG AB. VÅXJO 428 1 66 -174 - :n. kat. nr 


Inv: nr 


: ■ 1Q00. 


&9 

Anm. 
1900*32 o 


' 
645 


Sked av kokosnöt-skal 


Papua Golf. 
Hya Guinea* 


646 


Sked av kokosaöt-skal. 


Papua Golf. 
Nya Guinea «, 


647 

■ \ f 


Skål aV kokosnöt-skal. 

i 
i 

/' 


Papua Golf. 
Nya Guinea o 


./• 
648 


Skål aV kokosnöt-skal* 


Papua, Golf o 
Nya Guinea. 

CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 1 66 - 175 - 1900.32. n. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1900.32. 


.... 


649 


Basttyg 

Papua Golf 
Nya Guinea 


650 


Livring med hängande slipade snäckskivor, bäres 
av unga kvinnor. 

Nya Guinea 


651 


Slipring som föregående. 

Nya Guinea 


652 


Målad mask av bast och människogår. 

Nya Guinea 


653 


Huvudprydnad av kasuar-f jädrar. 

Nya Guinea 


654 


Huvudprydnad av kasuar-f jädrar 

Nya Guinea 


655 


Repslageri-redskap med påbörjat rep. 

Nya Guinea 
• 


656 


Kam av bambu 

Nya Guinea 

CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 1 66 .« ,4.76- 1900.32, ;n. kat. nr Inv. nr Anm. 1900*220 Eaö av bambu» 658 Påse flätad. 659 Påse flätad i 660 Påse flätad* Nya Guinea» Hya Guinea .» Hya Guinea * Nya Guinea 8 <rA> CARL SVANBERG AB, VAXJQ 428 1 66 - 177-' 1900*32. 3n. kat. nr Inv. nr Anm. 1900*32 
661 662 663 664 Påse flätad o Kvinnokjol » Kvinnokjol t Eva Guinea é Nya. Guinea . Hy a Guinea . CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 1 66 - 178 

190,0 


€1 J£- 


3n. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
190Q.-*32. 


i 
665 


Kvinnokjol ... 
■ Nva Guinea* 


666 


Kvinnokjols 


H r va Guineas 


667 


Evinnok;|ol,» 


Nya Guinea, 


668 


Träskål «, , 
( 


\ 
Nya Guinea* 

CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 10 66 179 - 1900*32 i Inv. nr Anm. 1900*32 
669 670 671 672 Liten. mortel< Hya Guinea * Brdatprydnad av vildsvinsfcetar. Bröstprydna d av vildsvinsbétaro lya Guinea » Bröetprydnad av vildsvinsbetar* Hya Guinea « CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 1 66 180 ■- 19Q0..32, Anm. 1 900,4.32 é, 

673 674 675 676 Bröstprydnad av vildsvinsbetar* Nya Guinea», Bröstpgydnad av vildsvins-be ta.**: Sirih slevö Rikt snidad* Östra lya Guinea » Sirih- slev» Bikt snidad. Östra Nya Guinea » CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 1 66 -181 1900é.32é, jn. kat. nr 1 900*32 „ 

677 678 679 680 Sirih-sleVö Rikt snidad, Östra Hya : Guinea » Sirih^slev. Rikt snidad. Östra H.va Guinea * Sirih-slev* Rikt snidad. östra Nya Guinea , Matta av Pandauns blad» Östra Hya Guinea . Anr CARL SVANBERG AB, VAXJO 428 1 66 - 182 

1900.32 . 


in. kat. nr 


Inv. nr 


■■ ' \ ' 


Anm. 
1900.32. 
;. ' \ 


681 


lisfcredskap 


\ . • 
\ 

Papuan Golf. -. • 
Nya Guinea 


\ 
682 


Paddel o 


South Cape, 
Nya Guinea • 


683 


Paddel. 


South Cape» 
Nya Guinea» 
- 


684 


Människohår. . 


Nya Guinea. 

CARL SVANBERG AS, VÄXJÖ 428 1 66 - 183 - 190Q.^2, 4 än. kat. nr Inv. nr 

19QO*3,2 
685 686 687 688 Snäck~trumpet, ■Nya Guinea . Snäek~trumpet » H.va Guinea , Liten sköld av trä, målad * Milue -^Bay -é 
ta Guinea» Sköld av trä* snidad och målad* ffresfr-water Bas Nya Guinea * Anm. CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 1 66 .— 184- — 1900.32. sn. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1900.32? 
689 


Sköld av trä, målad. 

frobiand--Island. 
Hva Guinea. 
•' 


690 


Snidat nötskal, amulett* Buren i en litei 
väska* 


1 
- 


Kva Guinea* 
*, 


• 691 


Liten näsprydnad av Tridacna* 

Nya Guinea* 
• 


692 


- Pil med bambuspets* 

Pa*>iia Golf. 
Nya Guinea. 


\ CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 1 66 - 185 - 1900.32. 3n. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 


- 


1900 .-32. 
693 


Pil med bambuspets »° 


Papua Golf * 
Hy a Guinea. . 


• 


• 


694 


Pil med bambuspets 


Papua Golf * 
lya Guinea* 


695 


Pil med bambuspets * 


• 
- 


696 


Pil träspetsad* 


Papua Golf * 
Hy a Guinea. 

Papua Golf. 
Hya Guinea* 

CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 1 66 -"186. - 1-90 fr «92v In v. nr Anm. 1.300 v -32 

69? 69S 699 


M|Lt£ä®i5® %a aå i JU, t3?äs|j©-t0aö, 700 fil. * t-jfäapefsaä * Guinea* Ma Guinea» CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 10 66 r 187 - 1900 »32. än. kat. nr 


Inv. nr 


! 


Anm. 


■ 


1900,32 
701 


Pil träspetsad* 


Panua Golf» 
Hy a Guinea .. 
v ■ 


702 

703 
704 


Pil träspetsad* 

Pil träspetsad. 
Pil träspetsad* 


Papua Golf • 
Nya Guinea. 

Papua Golf » 

Papua Golf». 
Nya Guinea. 


■ CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 1 66 - 188 1900,. "52. 


;n. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1900,32, 


705 


fil träepetsadY 


Papua Golf* 
Nya, Guinea*- 


706 


£11 träspetsadé 


Papua Golf* 
Nya Guinea * • 


707 


Pil träspetsad« 

/ 

* 


Papua Golf i 
H;v:a Guinea* ' 


-' 
708 


Pil träspetsad^ 


Papua Golf ♦ 
Nya Guinea* 

CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 1 66 - 189 tr 1900»32.o än. kat. nr Inv. nr Anm. 1900*32 
709 711 712 Pil träspetsad * "Pil träspetsad. Pil träspetsad* Pil träspetsad. Papua Golf, 
Nya . Guinea » Papua Golf > 
Nya Guinea* Papua Golf, 

i n iw rM M ^ j w pi .i i ; jw ii r w u.M ii > i nn.w 

Nya Guinea * Papua Golf t 
Nya Guinea* CARL SVANBERG A9. VAXJO 428 10 66 - i yö 1900*32» InvlS nr Anm. ' 713. toeä&p&$8eé* fH, ts&speteadi MS' 2#ä8jic 716 Fil träepetead* 

CARL. SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 1 66 -*.:i.! . 1900.32, 3n. kat. nr 


Inv. nr 


~ 


Anm. 
1900*52* 


717 . 


.Pil ti?äspetsaåj 


Papua Golf * 

Nya .Guinea-. 


.7.18. 


P|l ■ träspetsad* 


Papua Golf. 
Hya Guineas 


.719 


PjyL.träspé-tsadi 


Paioua Goläi, 
Hya Guinea & 


720 


P3.1 ti*äspetsad. L 


J 

Papua Golf ^ 
lya Guinea i 

CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 10 66 - T 32 - 19QP<52* :n. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1-900*32 


»■ 
721 . 


Pil träspeteadö 


Papua Golf* 
N.va Guinea*. 


722 


Pil träspetsad» 


Pa.pua Gojf *• , 
Nya Guinea* 


723 


Pjyk träspetsad» 


Papua Golf* 
Nya Guinea* 


724 


Pil träspetsad*" 


Paoua Golf • 
Nya Guinea, ' 


i' CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 1 66 - 193 ■■'-: 1900*32, sn. kat. nr Inv. nr Anm. 1900 ,:32 
725 726 Pil träspetsad*; 7.27 Pil träepetåad. 728 Pil tfäspetsad. / Papua Gelf i 

ii rnw iW ifawW^ « rt«n-WiM i rtiW^i- iiwi c» .- < 

Nya Gu i nea . Papua. Golf . 
Nya , Guinea P Papua fiQlt» 
Nya Guinea a Papua Golf* 
Nya .Guinea ,. CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 1 66 - 19,4 1900«,32. sn. kat nr Inv. nr Anm. 1900,32, 
729 Pål träspetsad. 730 Pil träspetsad. 731 Ml träspetsady 732 Pil träspetsad* Papua : Golf % 
fea Guinea *< Papua Golf * 

Hy a Mn eaé 

■ MBBPtoMMwatBepBMWPMig^iiilwHr;!)!!! 1 !! i Papua Golf . 
Hy a Guinea é Papua Golf < 
Nya. Guinea ö CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 1 66 : *» . 1 95 ' * sn.' kat. nr Inv. nr 

1900-32.. 
733 734 736 gli träspetsad*, Pil träspetsad< Pil träspetsad, Klubba» 1900.32, Papua Golf . 
H.va Guinea * Papua Golf > 
Nya Guinea * Papua Golf. 
Nya Guinea . Motumöto » 
Nya Guinea » Anm. CARL SVANBERG AB. VAXJO 428 10 66 -■■196'-* 1900.32* än.- kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1900*32 


> 
■ 


737 


Nät med sänken.av snäckor « 

Nya Guinea 


738 


Båge i 

Nya Guinea, 


739 


Båge, 

Nya Guinea. 


740 


Båge, 
Nya Guinea, 


- CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 1 O 66 * 197 1900,32 Inv. nr Anm. 3.900 f 32 
741 742 743 744. BåSSi H va Guinea lägp rydnäd av ben i ändarna lindad méd 
männisfeöhårs Byä Guinea Piphuvud av l.-jue. lör a,$.. ristat* Gabun Pisekaigt av trä sed Isnöllika uppavällningaro Gabun CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 1 66 t 198 - 1-9QQ-.32'.». Dn. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1,900*32* 
745 


Pipa av brun lera med mycket kort trä- 


A-e> 


skaft* 

Gabun* 


746 


Yxa av järn ined träskaft* 

Gabun» 


747 


Stycke bamburör med Battak^skrif t „ 

Sumatra» 


748 


Sirik-slev snidad av mörkt trä.. 

Nya. Guinea • 

CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 1 66 -199 * 1900é32*.. än. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1900,»32,.c 


. 


749 


Sirik^sl ev*, snidad av mörkt trä* 

Nva Guinea ö 


750 


39 Pilspetsar. 

Hord Amerika # 


751 


Sp .i ut med stor järnspets* 

■■■-<-■■ ^ 

(Bovallius) Kamerun* 


752 


Båge», 

Kya Guinea « 

CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 1 66 «-■■. 200* 19QQ, 


>32* 


än. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1900.32* 


-- ' 


753 


Båge. 

Nya Guinea « 


754 


Knivslida beklädd med skinn* 
(Bovallius) Kamerun». 


755 


Gräsväska « 

(BoVallius) Kamerun.. 


756 


Pil med bambuspets . 

Nya Guinea • . 

CARL SVANBERG AB, VAXJO 428 1 66 r- 201 - 1900.32 Inv. nr Anm. 1900*32 
757 Bil -ined bambuspeta* Kyä Guinea Heilbcanä Samling 758 - 847 75* Kon^o 759 Sp t 1uti Konffo Sp,1ut< Eon/to CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 1 66 « 2P£ 199.0»32, sn. kat. nr Inv. nr Anm. 1900.32, 
761 762 763 764 


gon&p.y Sp.1at med slida till spetsen.* 3p,M» Spjut , Stanley -fallB. öpoto Stanle.v-fall& i CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 1 66 -'. 205 1000*32, Inv. nr Anm. 190Q.O2, 
765 766 767 768 769 Spjut , Sp.jut . sp,1"t Spillt. Obangi. CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 10 66 204 - 1900. 32» - sn. kat. nr Anm. 1900*32-, 
770 771 772 773 Yxa niéd träskaft, Stor kniv med träslida <> Kniv. Kniv. Bakouba? Stanley-f alls <, Stanley-f alls . CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 10 66 - zvv - 1900.3.2» In v. nr Anm. 1900.33. 
"774 Kniv* 775 Kniv , skärf o rmig , 776 Khivi, 777 Kniv t stor. 778 Aruhimi-sabel CARL SVANBERG AB,' VÄXJÖ 428 1 66 - 2 06 - 1900*32", en. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1900o|2ö 
779 


Kniv. 


Qbangi » 


780 


Kniv* 


«» 


781 

782 
783 


Kniv, 

Kniv,, 
Kniv» skärformifto 


Stanley-f alls . 
Stanley-falls* 


• CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 1 66 - .ZOY - 1900.32- en. kat. nr Inv. nr Anm. 1 900,32 < 
784 Liten kniv* 785 Kniv av spjutspets » 786 Kniv* Bakomba * Upoto i Stanle.v-falls* 787 Spjutspets med liten bit av skaftet. CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 1 66 - d.\JO — 1900.32. en. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1900.32. 
788 


Skinnkoger litet, med två bågsträngar 
och tretton pilar. 

Kassai. 


789 


Flätat koger med sex pilar. 


790 


Skinnkoger Ii t et, med en bågsträng, 11 

pilar endast tillspetsade, en järn- 
spetsad, och ett vitt pilskaft. 

Bakomba 


791 


Järnspetsad pil. 

Bakomba. 

CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 1 66 v*: 209 - 1900„- 


!2„ . 


en. kat., nr 


lnv. nr 
Anm. 
1900.32- 

792 


». 
Järns-oetsad. pil med bladfodralo 

Bakomba . 


793 


Järnspetsad pil o 
Bakomba « 


794 


Järnspetsad pil med bladfodral > 

Bakomba • 


■„ 
795 


Järnspetsad pil med bladfodral. 

Bakomba • 

CARL SVANBERG AB. VAXJO 428 1 66 •«* 210 1900.32. en. kat. nr Anm. T900..32,* 
796 Båge utan sträng. Bakomba» 797 Båge utan sträng ö Bakomba, 798 Kniv med skinnklädd slida, 799 Tobakspipa av trä. Bakomba . CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 1 66 * 211. 1900.32» en. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1900*52-* 


800 


Pil» med Mrnspets* 
& 
Bakomba , * 


801 


Pil med järnspets» 
802 


Pil med järns-peta-* 


Bakomba » 


803 


Pil med järnspets., 


Bakomba* 
Bakomba» 

CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 10 66 - 212 1900.12. 


en. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1900ö32 o - 


■ 


804 


Pil med järnsköfto 


Ba ko tuba» 
- 


• 


805 


Pil med järnskaft o 


Bakomba. 
806 


Pjl med järnskaft o 


Bakomba • 
807 


Pil med järnspets* 


Bakomba . CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 1 66 - <£•:>...*- 1900.32. Inv: nr Anm. 1900,32- 
808 809 810 811 Pil med järnspets* Pil med träspets. Ghieat 6 kluven* Bakoraba Bakomba» Liten träskål med ansigte, Bakomba. CARL SVANBERG AS, VÄXJÖ 428 1 66 - 214 - 1900*3?. en. kat. nr Inv. nr Anm. 1900.32, 
812 813 814 815 Träskål med öra< Bakomba. Mugg aV trä, rikt målad* Bakomba. Bägare av trä s cylindridk. Bakomba . A ne ikt sbägar e av trä, Bakomba. CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 1 66 - 215 - 1900o32ö 
en. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1900,32» 
816 


Ask, med lock av trä, halvmånformig» 

Bakomba • 
817 


Ask med lock av trä, locket med ansikte» 
För smink röd färg m.m. 

Bakomba* 
•*' 
818 


Lur av elfenben» 
819 


Lur av elfenben 9 större 


. 


820 


Mört elstöt av elfenben. 
.. ■- 

CARL SVANBERG AB. VAXJO 428 10 66 *• 216 1900.32, Inv. nr Anm; .1900.32 

821 822 823 824 825 Mortelstöt av elfenben, mindre. Halaband med litet antilophorni Litet föremål av trä, Knapp av elfenben» Tandformade benföremål. två små. CARL SVANBERG AS. VÄXJÖ 428 1 66 «* dr i if Inv. nr 1900*32 826 827 828 829 830 Ro vd. i urs tänder o 3 st genomborrade Armring av elfenben» 
Armring; av elfenben. Gudabild av trä, manlig* Gudabild av trä, kvinnlig. 1900 6 32, Anm. CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 1 66 -■218 t en. kat. nr Inv. nr 

1 900 »32 
831 832 f^833 834 835 Mössa av gräs tyg * Kjol av grästyg, svart o Gräste.lol » rödaktig* Gräsk.iol * rödaktig» dubbel* Gräsk.lol » rödaktig» 1900-.32., Anm. CARL SVANBERG AB, vAXJO 428 10 66 » 219 •- T900.32 i. 


en. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1900^32 


° 


83 6 


Målat gräs-tyg.* 


837 


Stycke ..«rästy£« med svarta broderier. 


• 838 


Gräs tyg med svarta sömmar* 


'•■ 
839 


Grästyg, sehaggvävnad. svart och ljus- 
gult» 


840 


Grästyg med schaggvävnad.» 

1 ■ / 

CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 10 66 *> 220 - 1900*32. en. kat. nr Inv. nr Anm. 1900,32, 
841* 842 843 844 845 Grästyg med seiiaggvävnad på röd footten< Skjorta av gräs tyg « Sk f jorta av grästyg. JsTä.etyfi, jjgägtyfi, CARL SVANBERG AB, VAXJO 428 1 66 !/• -221 * 1900.32. i. kat. nr Anm. 1900.32. 

846 847 848 849 Fat av ljus trä. Heilbom? Ring av koppar. Heilbom? Samling inköpt på auktion 

848 - 1009 

En del är tydligen Malmström. Auktion den 6./12. 
1899. Gåva av Hj. Sjögren och bröderna Nobel. Yxa med träskaft Marimba . CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 10 66 222 190Q-32, ien. kat. nr Inv. nr Anm. 1900*32 
850 851 852 853 854 Kam av trä* Kam av trä. Sked av elfenben* kampa av lera. Indien* Halsband av pärlofc, blåa, vita och röda. A :'. CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 10 66 223 - 1900*32'. >en. kat. nr Inv. nr Anm. 1900*32 
855 856 857 858 859 Halsband av kopparpärlor Halaband av mässingstråd. Armring av koppar» järn och mässing,. Gudabild av trä» Kalebass. liten, ornerad « CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 1 66 - 224' *• 19P0. 32* len. kat. nr Anm. 1900.32 
860 861 862 863 864 Ealmvirismått uten skaft* Mässa av gräs, Mössa av gräs svart < ssingsring med bomulls trasa? Petisch» CARL SVANBERG AB, VÅXJ0 428 1 66 - 225 - 1900*52, en. kat. nr Inv. nr Anm. 1900*22, 
865 866 867 868 ffetischi, 9 små rör» Gaffelformat redskap av trä. glafiv.ifta av antilopsvanso Pil. Persien. CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 1 66 - 226 - Jen. kat. nr Inv. nr 1900.32, Anm. 1900*32 
869 870 871 872 873 Liten elefantbet. Fiuffvifta med fetisen. Elefantbet « Gördelband , Fetisen. CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 10 66 1900^2, Jen. kat. nr Anm. 1900 #2 «•' 
874 Kniv med slida. 875 Kniv. 876 Kniv. 877 Kniv med slida» Bateke . Bangalaé Bangala CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 10 66 228 - 19 00^ ? ; len. kat. nr Inv. nr Anm. 1900*32. 
878 879 880 881 882 Kruthorn-, Kaletiass» o rnerad „ Två armringar av järn, Fetisen* Marimbai CARt. SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 1 66 - 229 *• 1900.32, i. kat. nr Inv. nr Anm. 1 900.32 < 
883 ffetlsch» 884 Sked av elfenben c 885 Gudabild » 886 Snöbrillor, Grönland . CARL SVANBERG AB, VAXJO 428 10 66 - 230 r 5en. kat. nr Inv. nr 1900.32 o Anm. 1900*32. 

887 888 889 890 891 Skramla." Fetisch. Lampa . Grönland , Musikinstrument . 5 strängat, Marimba . CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 10 66 *23T.-* 19006 32. 5en. kat. nr Anm. 1900,32* 
892 893 894 895 896 Korg c Kor& j Korg . Kor£, Kor/** CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 1 66 - Z¥d 1900.^2» Jen. kat. nr Inv. nr Anm. 1900.32. 
897 Korfi< 898 899. 900 901 Korg* Kor Kors. Korgj CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 1 66 * 233 * igoo^p. 5en. kat. nr Anm. 1900*32 
902 903 904 905 906 Mössa av gräSö Hatt .av gräs, •Hatt. Gudabild av trä» " Matta é CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 10 66 - 234 -? Jen. kat. nr Inv. nr 1900*52. Anm. 1900*32-* 
907 908 909 
42- 910 911 Matta, Matta» Gräsk.iölar 2 st, röda» 
Kalebass» CARL SVANBERG A8. VÄXJÖ 428 10 66' -235 *■ 1900*32. Jen. kat. nr Inv. nr Anm. 1900 o,32; 
912 913 914 915 916 Kalebass 8 nät. Kalebass „ ornerad > Lergryta, Lergryta » Lergryta. CARL SVANBERG AB. VAXJO 428 10 66 - 236 - 

1900* 


32.. 


5en. kaf. nr ' 


Inv. nr 
Anm. 
1900 ; <,32;o 
' 


917 


Lergryta» 
918 


Lerkärl . 
919 


Lerkärl > 

Dusens samling från Kamerun, 
920 * 1009 


■ 


920 


Mössa» 
921 


Mössa* 

i. 
- ■ CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 1 66 - 237 - 1900*32, Anm. 1900.32 
922 923 924 925 926 Mössa , Mössa» Hönskorg. Fiskkogg » Fiskkor g , CARL SVANBERG AB. VAXJO 428 1 66 - 238 

1Q00^? 
3en. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1900.32 


i- 
927 


01 .i e slev i 
928 


Vattenskopa. 
929 


Vattenskopa, 


- 


930 


Plu^vifta. 
• 
931 


FlUÄVifta. 
1 CARL SVANBERG AB. VAXJO 428 1 66 - 239 <- 1-900 o32., 5en. kat. nr Inv. nr Anm. 1900*32 
932 933 934 935 936 Gudabild, Huggvapen med slida< Halsband av kauris* Slida till huggvapen» Metspö med rev och krok. CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 1 66 - 240 1900,??, 5en. kat. nr Inv. nr Anm. 19.00.3.2* 
937 938 940 941 Påse* Earponspeta av järn. Hacka av järn med träskaft. Trälur, Pall, CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 10 66 r 241 - 1900.32, Sen. kat. nr Inv. nr Anm. 1900*3? 
942 £2££« 943 Korg * 
944 Korg ^ 945 Kors,, 946 Kot| CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 1 66 - 242 - 1900*32 Sen. kat. nr Anm. 1900*32 
947 948 949 950 951 Bärkorg * Rev med krok och harpuri» Sopskyffel Kalebassfat med lock« CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 1 66 - 243 "f 3en. kat. nr 190Q»32 
952 953 954 955 956 Kalebassfat med lock i Kalebassfat med lock. Trumma » -1900-»32i Anm. CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 1 66 - 244 1900.52, Jen. kat. nr Inv. nr Anm. 1900o52, 
957 958 959 960 961 Eor£ Korg, 
Hatt* Hatt» Svärd med slidan CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 1 66 - 245 «■• 1Q00.32, Sen. kat. nr Inv. nr Anm. 1900*32; 
962 963 964 965 966 Marlrnba • Marimbao Tandborste, Tandborste» Tandborste. CARL SVANBERG AB. VAXJO 428 1 66 -246 -*' 1900*32-. 5en. kat. nr Inv. nr Anm. 1900.3? 
967 968 969 970 971 Tandborste. Tandborste. Snusflaska. Fisknät* Trä3kåi för ol.ia . CARL SVANBERG AB. VAXJO 428 1 O 66 1900,32 o Sen. kat. nr Inv. nr 1900.32, 
972 973 974 975 976 Basi&gi £§Stt£& Väska a v grästyg Väska av gräs tyg. Väska av grästyg „• Anm. CARL SVANBERG AB. VAXJO 428 10 66 * 248 *• 1900*52*- ■ 3en. kat. nr Inv. nr Anm. 190032* 
977 978 979 980 981 Väs ka av .grästyg * Väska av gräs tyg* Väska av gräs tyg* Mössa av pandanusblad » Mössa av pandanusblad , CAHL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 1 66 * 249 - 1900*32. Sen. kat. nr In v. nr Anm. 1900 ,32. 
982 983 984 985 886 Svärd - En halv väska av gräs tyg. Sorgfoalaband för kvinna, ■Huggvapen med Blida. Matta, CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 1 66 - 250 - 1900*52» 5en. kat. nr Inv. nr Anm. 1900*32. 
987 988 989 990 991 vt';,' • ■v* v ■■■ Matta . Matta* 
Matta* Matta. £££• CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 1 66 - 251 -' 190^,»3? 3en. kat. nr Inv. nr Anm. ■19006-32 
992 KJ^ttfoc 993 Vävstol » 994 SÖTjgfaalgband . &? <r £ . 995 Sorpjhaleband i 996 cfs^ CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 1 66 *;■ 252 1900*32 5en. kat. nr Inv. nr Anm. 1900 »32 
997 Hät. 998 Matta» 999 Jöti Jöu dräkt * 1000 Väska av-antilopskinn» 1001 Väska av ahtilopokinn. CARL SVANBERG A8, VÄXJÖ 428 1 66 ^23$> 196Q-52. 5en. kat. nr Inv. nr Anr 1900,3.2. 

1002 1003 1004 1005 1006 Stor korg. Hatt, Stor kalebass för ol«jai Kokkärl av lera. Kokkärl av lera. CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 1 66 ^ 254 ~ "■• 19 00 *52», ien. kat. nr Inv. nr Anm. ■1.90a,32,« 
1007 1008 1009 1010 1011 Vat tenkar!' av lera* Kor, Samling inköpt på auktion, 
( f a (ä> Eens samling) 
1010 -> 1026 Halsband av gräs <> CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 1 66 -255 - 5en. kat. nr Inv. nr 19 00 *3 ?. Anm. 1900*32 
1012 1013 1014 1015 1016 Armbsnd med klo, Benknapp med pärlor. Träskgdj» stor, Skinn berett. Skinn berett CARL SVANBERG AS. VÄXJÖ 428 '10 66 256..- 1900652, Jen. kat. nr Inv. nr Anm. 1900*32. 
1017 1018 1019 1020 1021 Skinn. berett i Rot ? ett stycke, Rot? ett stycke, ffre bl ad meå stjälkar , sammanbundna med 
en skinnrem» Rot, CARL SVANBERG AB, VAXJO 428 1 66 -257 ^ 


,-/" 1900.52, 5en'. kat. nr 

/ Inv. nr Anm. 1900.32. 

1022 1023 1024 1025 1026 R tot. Barkbitar sammanbundna med en skinnrem. Harts-bitar? Rotbitar 3 st, Svarta växter 3 st, CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 1 66 ass ,1900 


.32, 


5en. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1900..32. 


Doktor Jugners samling. 
1027 - 1072 


1027 


Yxa för amazon. 

Dahomey . 


1028 


Yxa för amazon. 

Dahomey . 


1029 


Yxa för amazon. 

Dahomey . 


1030 


Amazon-Kutlas . 

Dahomey . 

CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 1 66 ~ 259 * 1900; 32 Jen. kat. nr Inv. nr Anm. 1900 *32 1035 1034 Ainas oa^Kutlas .» Elugyiftau Bos t väs ta » Kruthorn* Dahoaey tamérun Pahöiaey Sierra. Leone CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 1 O 66 -.260 -s'.- 1900,32 <. 5en. kat. nr Inv. nr Anm. 1900*324 
1035 1036 1037 1038 Musikinstrument « Dahomey , Modell av åra. Kamerun . Modell av åra. Kamerun, Modell av åra* Kamerun. CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 1 66 - 261 190.0*3?.- 3en. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1900.32» 


1039 


Modell aV åra « 


Kamerun. 


1040 


Modell av åta. 


Kameruni 


1041 


Modell av åra. 


Kamerun. 


1042 


Modell av åra. 


Kameruni. 

CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 1 66 .262* 19 09* 3 2 o 5en. kat. nr Inv. nr Anm. t- . 1043 1045 1046 Modell qv tov Modell av åga>. M3äsl3LssLåsa*. Igyaeffaaa ^.amerima CARL SVANBERG AS, VÄXJÖ 428 1 66 ■*. 263 * 3en. kat. nr . Inv. nr 3900*32. Anm. 1900,32* 
1047 1048 1050 Modell av ■'■ära i Modell av åra» Modell av åra « Modell av åra» ,'Jh>>: Kamerun» Kamerun, Kamerun, Kamerun. CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 1 66 16:Q(H32; 3en. kat. nr 


Inv. nr 


• 


Anm. 
1900,*32, 


> 
1051 


Kanot^modeliU 


Kamerun* . 


1052 


Kanot-Hnodell* 


Kamerun* . 


10§3 


Kanot*modell « • 


Kamerun* 


1054 


Klättér^apparat» 


Kamerun. 
• '\ 


i CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 10 66 t 265 - 1900o32, 3sn. kat. nr 


Inv. nr 


-, 


" Anm. 
1900 ,32, 
1055 


Pipfodrai av trä* 


Dahomé.?» 


v 
1056 


Musikinstrument ■> 


Dahomey*/ ' 


1057 


taddel * 


Kamerun » 
- 


1058 


Re^nskämio 


Kamerun* 

CARL SVANBERG AB, VAXJO 428 T O 66 * 2'66..ä-.„ 

;-1900i32. • 


3en. kat. nr 


Inv. nr 


; 


Anm. 
' '1900*32 j 


.. 
1059 


Kort; käpp av 


ebennoltz» 

Kamerun» 


1060 


Kastspjut:» 


Kamerim* 


1061 


Kastspjut. 


- 


1062 


Bär "band* 


Södra KamerAn* 
Kamerun, 

CARL SVANBERG AB, VAXJO 428 1 66 *■ 267 - 3en. kat. nr Inv. nr 1Q0Q 52*. Anm. 1900*32 
1 063 1064 1065 1066 Bärband! Kamerun». Bärband -, lamegun ., Harpunspéts av järn med lina;. Kamerun* Matta* Kamerun, CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 10 66 -268 - 1900*32. 3en. kat. nr Inv. nr Anm. 190.0 ; .-32 
1067 1068 1069 1070 Tre , små snören* M t en väska av gräs» Väska av gräs » Väska .av gräs » Kamerun, Kamerun» Kameran < Kamerun* CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 1 66 .-~*~,..^,.-<*~x, *• 269 - 1900*52. 3en. kat. nr Inv. nr Ann 1-900*32 
1071 1072 Patronkök* Kameran Dahomej CARL SVANBERG AB. VAXJO 428 1 O 66 r- 270 ■«• 1900^32. 3en. kat: nr 1900.32. 1073 * 1160 K a m e g an» 

Föremål 
Gåva av 

Grosshandlare Knut Knutson. 
Stocftholm. Anm. CARL SVANBERG AB, VAXJD 428 1 66 5en. kat. nr 
- 271 - 1900.32. 
1084 Inv. nr Gen. kat. nr 1900.32. 
1075 1076 1077 Korg av Ij 
är pl 
cerad 
En hä 
Höjd: 
Öppni 
Bottej 
Se ill. i , 
Se även Ymi 
Korg av Ijui 
upphö j( 
Höjd: 
Öppninj 
Bottens Inv. nr 1900.32. 
1073 1074 Korg av rotting. Bottens centrum består av ett 
antal varandra korsande vertikala parter. 
J)essa är dubbelvikta över öppningen. Runt öpp 
ningen löper ett par rottingband, ett på var 
sida om kanten. 
Höjd: 38,5 cm. - 
Öppningens diam. c: a 26 cm. 
Bottendiam. c, a 17 cm. 
Diam. vid korgens mitt: c:a 30 cm. 

Ba Njangi har korgar med "hoblem Boden" 
för säker balans å huvud. (Baessler Arkiv, 
Band 8, sid. 34.) Korg av ljus rotting. Konisk. Bottens centrala 

parti är platt. Vid öppningen finns tre häl- 
lor. Ytterligare en hälla ungefär i dm. från 
botten. 

Höjd: 46,5 cm. 
Öppningens diam. 33,5 cm. 
Bottens diam. 16,5 cm. 1900 . 32 Anm. CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 1 66 - 277 - - 276 - Sen. kat. nr Inv. nr 1900.32. 
1087 1088 1089 Gen. kat. nr Bärband av flätade f ib 
Flätningén är utfö 
I diägonäler I ändarna är parterna 
flätade parter. De 
i ett meterlångt s 
Längd: 479 cm. ink 
Bredd: 3 cm. Bärband ab flätade fil Bärband av flätade fil 1900.32. 
1085 1086 Kalebassfat med lock. 

Två kalebassbottnar hopfästa med snören i 

en punkt. 

Dekorerad som ovanstående motiven på locket 

dock annorlunda. 

Bottnen: Höjd: 11 cm. 

Diam. .40 cm. 

Locket: Höjd: c:a 10 cm. 

Diam. 40 - 41 cm. 

Baessler Arkiv, Band 8, sid. .8 f . 

Bland den Kurbisgef assen findet man...... 

flache Schalen mit Deckel, die als Teller und 
Schtissel dienen. Der Deckel ist an einer Stellé 
mit Bast an die Schal e gebundeu, so dass er auf 
und zugeklappt werden känn - und ist häuf ig de- 
kor iert. Kalebass . Ombunden med rottingtåg. Botten tra- 
sig. 

Höjd: 45 cm. 

Diam. c:a 30 cm. 1900.32. Anm. CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 1 66 - 278 - 

1900 -.12. 


3en. kat. nr 


Inv. nr 


y 


Anm. 
1900.32. 
1090 


Bärband av flätade fiber. Flätning som 1087. I 
ena ändan är parterna sammanförda till en 
knop. Se övrigt 1087. 
Längd: 451 cm. inkl. snöre. 


1091 


Bärband av flätade fiber. Bandet består av två 
sammanflätade band, som var för sig, är flä- 
tade som 1087, men i sammanflätningen företer 
monstrer a b a (i diagonal). I bägge än- 
darna är parterna sammanförda till 2 grova 
parter. 

Längd: 579 cm. 
Bredd: 2,5 cm. 


1092 


Bärband av flätade fiber. Som nr. 1087. 
Längd: 486 cm. 
Bredd: 3 cm. 


1093 


Knäskramlor, 2 st. bestående av ett gräs tåg 
vars ena ände är försett med en ögla. Vid 
denna ögla 1 dm. långt parti, behängt med 
avskurna fruktskal. 
Längd: 45 cm. resp. 57 cm. 

CARL SV ANOERG A3. VÄXJÖ 428 10 66 


- 279 1900.32. Sen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
'•.'.3L900;.32 
1094 


ICnäskramlor. 2 stycken i Skramlorha beståj 
av fiberrep med vidhängande buntar av 
' avskurna fruktskal. Den längre ' har i 
ena ändan en, ögla. Den kortare skram^ 
lan är skadad. 

Längds 66 em.' ^ £ //J £■**«-. 
Bredd? § t 5 em. 


» 
1095 


Halsband* av flätad r apilla. Är prydd 
med perforerade Kaurisnäckor och £bV" 
reter rester av röd färg * 

Omkrets s 80 cm. 
Bredd? 0,5 cm* 


1096 


Halsband, av flätad raphia. Söm före- 

. gående • 

Omkrets? 66 cm. 

Bredds 1 cm. 
Kaurisnäckor användes icke som mynt utan 
endast till smycken och Wiirfelspel.(Baess~ 
ler ArchlVr Band 8 P sid. 38.) 


1097 


Knäskramlao bestående av ett, gräståg» 
vars ena ände är försett med en ögia., ; 
Vid denna ögla ett 2 dm långt parti, 
behängt med avskurna frukt skal. 

Grästågets längds 89 cm. 

CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 1 66 w 280 -■* 1900, 3? j 3en. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1900 » 32* 
1098 


Sked av tr&* Skedbladet skålformiga el- 

Mytisk*. ?&d handtaget år. skålen nå* 
got .intryckt* ?a$»Haadtaget utgöree 
av en dubbelvikt rottingvidijaé vars 
änåea? ^r fästa i skålen sed osa 5 ci 


®s - 


mellanrum* Hantagets fästes Två hål 
f£ uppböi^ade osa 3 0»*, nedanför 


t' 


skålens kant* Handtagets nedre ändås 


ti» 


Ma? uppspjälkade i rottingbanå , som 
ii? trodda genom hålen eoh sedan ea$< 


1* 


da runt handtaget» På handtagets cu 


i 


5 onu- ovanför skålens kant » ett tvä] 


?*» 


gående flätat yotlngband rasllan 
fcandtasets sklånklaa?* Skedbladets 
bottftn lör s£ia?åsk*' • ■ 
Skedbladets 12 ar 13 om* 
Skålens inre djups osa 4 cmo 
Handtagets längds osa 22 om» 


1099 


■Sfeafl „ av trä* Skedbladet sfiriekt* 
Som. nr* 1098 * 

Biaiaéi 10 .cm* . 

In^e djuf a ©ga 2 om» : 

Skaftets lUngås 19 ca* 


1100 CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 1 O 66 281 1900 .5?- Ä Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1900 e'52* 
3.163. 


Y&a v 'av 3&?n ined okeft av l^uat 'trä*„.'Yx>? 
blodet instucket i "äornf assung w i 
skaftet ft ©sa 8 om från skaftets övre 

ftnå&a 

Skaftet© Hängds 59 qb« 
Skaftets hiavud& o ta 8 om brett o 

©ses jfiiterats inäa e 3 ©? i diam» 
Den.öpillga delen sv yxbladets lloöi 

Yxaas breätl ■ Svear, eggens 5 c©* **^ n »-*- 
Ysiane br« vid skaftets 2 cm. 


1102 


. 1 

Yxskaft, av l^uet trä* -Skaf tet viägar 


■^p ^ <$/£>*/- 


Tstg. mat: den öwe ändan* öbs$ bredden 
enäast i ©ansa plan eesa den (tänkta) 


— Ve. j^coZt 


yjcan* Omteing 9 cm» från den 8vre 

- ändan Mr- ett hål borra*' genom skaf* 
tete bredde plan* Utefter skaftets 

ryggsida löjper en aprioka» • 

Btefte t© längds 65 9 § cm* 
Den nedre ändans osa 3,5 ca 1 diam» 
Ben aiaöra indam osa 10 s 8 em* ' 
Det borrade hålet »på den ena sidan» 

1 s 2 P 5 emo 
«» '«■ w På dén andra eldan 


l 


1 K 1 CSlö 


1105 s 


Barktyap 1 b&t* Ärmformad etyoke* ofärgad , 
t 


töjbar ooh tat o 
- 
46 s'2$'aau 

CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 1 66 - 282 -r 1900,52. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1900,32 
1103b 


Barktyg* Irmfonaad stycke, ofärgad g töj ~ 
bar och tät, 

42 x -28: ,cm. ' - •■■.;:-. •'>•■:.■; 


liof.0 


Barfctys^Ärinforniaä stycke , ©färgad* tö*)* 

bar och tät . .,,,■■, 

42 x 28 cm» . ' " 


1104 


Väska av raphiatyg »Ungefär som 1106» 

Måtts 16 x 30 om. 


1105 


Väska av raphiatygo Väskan har dubbla 
bärband (flätat raphiatåg) • Sidorna 
utgörs av en utefter botten dubbel- 
vikt väv. Utefter sidorna hänga fran- 
sars förmodligen vävens varp. Väven 
är utförd enligt schemat a b a,. 
Väven är ofärgad 9 med svarta och gula 
inslag. 

Mått: 12 x 19 cm, 

Bär bandets längds c sa 80 cm. 

CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 1 66 - 285 ~. 1900.3a? V Gen. kat. nr 


Inv. nr 


/ ■ 


Anm. 
" 1900 «32.i 
.b 


\ 


1106 


Väs ka av raphiatyg . Tygstycket- är samman- 
snört i kortsidorna» öppningen 'här en 


i 

■"'■' ■ -T' . 


skåning åv-iraphia^ snodd''' och- öglor 1 


'■ 


hörnen. Väven består ®v ©färgad varp 
med röda och gula inslag. På väskans 
framsida geometriska, mönster i svart . 


'''.';: 


Utefter väskans långsidor finns omväx* 
lande röda ©Gli .gula kokarder af fiber , 


'. 


Från botten hänger långa röda oeh gu<* 
la fransar 9 som under väskan är sam* 
manknutna till en enda frans." 
Måtts 15 x 30 cm.- 

* . * 


1107 


Väska av raphiaryg. Består av två tyg* 
stycken. Dar dessa förenas delas styc« 
kenas utgående parter på en kantfiber 
på så sätt, att de utgående parterna 
löper runt denna fiber och sedan är 
fästa om varandra med halvslagj två 
om var^e utgående fiber . Färgerna är 


- 


rött» svart „ gult oeh ofärgat* 

Måtts 38 x 43 cm. 


- 1108 


,/ 
Hatt av bladstrimlor,, bredbrättig. Flät- 
ning i diagonal enligt schemat a ^ c 


a. 


Många av strimlorna är dubbla. Vid 
'- 
brättets ytterkant är ett rottingband 


. ^ 


lagt i spiral (2 varv) och överflätat 
med bladstrimlor. Längre in på brät* 
tet finns några liknande korta rottin 


5*-"' ' , .- 


bitar anbrägta konoentriskt . Själva 

i 

CARL SVANBERG AB. VAXJO 428 1 66 «*.2S4 •«• 1900*32; 3en. kat. nr Inv. nr Anm. 1900.32 
förte* 
1108 ytterkanten äsrpå Över och under siöiji 
belagd sseå rottingband oiBViraå med 
strimlor* ©o© löper in i brättets ra«|* 
diala-flätning* Pfi hatten finns en Brättete Olas* 8 63- om* 
Kullen© diaas»! %? co#. 
Hö^ds- ©säkring 9 ess* 1109 1110 


av flätade paliadfiber* Sen b$&bb vara 
flätad i s*nxmpformB den saknar söm-* 
siar -i sidorna o flätningsraönBtret är 
alsi diagonalér o Öppningen år fyr 
sidig» fvå av öppningens hörn är upp|* 
dragna 4 snibbform» Botten täcks av 
en bred bladresssa som år f aatsnörd 
med två varasiår a mötande fiberspira* 
ler» Vid öppningens kant löpa de ut- 
gående parterna om kantfibera och 
sedan i halvolag om varandra »Från 
öppningens ena snibb hänger ett fi*» 
berenöre* 

Höjd: 70 cm« 

Bredd på alttem 34 cm» - 

Bredd vid botten? 30 cm» 

Männen v^vert, mest Ushängetaschen 
ewa och barabärpåsaro Materialet för 
raphia som kan färgas med Eisenh'^^ CARL SVANBERG AB. VAXJO 428 1 66 19.00.32, Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1900... 3 2 


*,'.'■ 


1110 . 


korengo rött. Maskan är alltid med på 


forts . 


resa » <><,,* . ( Baéss ler Ar chiv 9 Band 8 * 
sid »54 *■) 


éi^idL JLJL 


Korg. ? flat ad avraphia (?)»* Flätningen går 
radielt från botten.- Vid öppningen 
4 st. srora flätade öglor 9 genom vilka 
ett snöre löper. Plät ningen har ofär^ 
gad botten med svarta 9 röda ooh gula 
mönster. 
Höjds osa 10 cm. 


k 


hla***. cä fl <*^ 


1112 


Väska av raphiaväv* Färger rött och ( of är 
gat. Väskan består av två stycken. Vä- 
vens kant har en enkel rad halvslag 
om de utgående parterna* 

Måtts 39 x 46 cm. 


B» 
1113 


Djurhud» hår lös. Hoprullad* 
Måtts ungefär 62 x 70 cm* 
1 


1114 


Bastsnöre . Tvinnat av bärkartade fiber 
(tre parter). Se Baessler Årchiv 9 B, 8 
sid. 34* 

Längds 325 om. 

CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 1 66 - 286 - / 1900.-32-, Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1900,32-. 


■ ' 


1115 


Mät, rektangulärt,, knutet av bastgarn. 
Nätet är. löst uppträtt på det tåg som 
. utgör ramen kan alltså glida fritt» 
Nätet saknar flöten och sänken. 

Mått-: c: a 760 x 130 cm* 


• 


Maskstorleks 4x4 cm? 


' 
1116 


Hät 8 knutet av snören. Strutf ormigt * Vid 
Öppningen är en lång 9 lös ända fästad 
vid kanten? Denna ända består av ett 
grövre snöre . 

Längds 145 cm. 
Öppningens diam.s 79 cm* 
Maskstorlekens osa 1 x 1 cm. 
Den lisa ändans 155 cm. lång. 


1117 


EiVfc . knutet av snören. Strutf or migt. Vid 
öppningen är fästa 2 stycken fibérrem* 
sor. 

Längds 130 cm. 
Öppningens diam.s 86 em.. 
Maskstorlekens 1x1 cm. 


• 


Piberremsorna vid öppningen: osa 132 i 


sm 


(långa, 
Waldau (Ymer„ årg. 5 B sid. 168 )s 
» 
"I Bibundi (Ba Kwilen?) binder kvinnor 
na männens fiskeredskap." 

(BaesslerArehiVj, Band S 9 sid .28.) 
Kvinnorna använder små nät spända på 
en Holzreifen f ör att ösa upp fisk. 

CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 10 66 -. 287 v 1900*32. Gen. kat. nr 


Inv. nr ' 


... . _ , ,. 


Anm. 
1900.32, 
forts. 


Männen däremot har låhga störa Zugnet* 


1117^ 


. ze på upp till 10 m. som de spänner ] 
tvärs över flod e& och sedan driver in 
fisken ii De har också krokar av mjuk 

..tråd- som använts litet» 


' 


Ba I jangi knyter nät av bastgarn. 


1118 


Kniv. av .iärh* iced skaft av l.1ust ö svarti 
- 


a ■ 


målat trä* Skaftets största bredd vid 


é • 


knivbladet. Bakändan består aV en hjäH 
formad knapp 9 prydd med längsgåénde 
skåror. Bladet är tveeggat, oeh är bre- 


m- 

1 


~ : -^.. 
dast vid handtaget .Max, längds 48,5 omi 


■. 


■'^■>.™ 


• 


Bladets längds 35 om. 

Bladets största bredd? 4 P 5 cm» 

Skaftets längds 13,5 cm* 

Skaftets största bredds 6 $.5 cm* 

Den hjälmformade knappen 3 $4 9 m » hög* 

srr, e e<^ J"^' ö^e* ^ . 
•v- 


1119 


Fi^ur av trä 9 svartmålad * figuren är av- 
skuren i en lihie genom armbågar och 
korsrygg och övergår där i sockeln* 
Axlar och bål starkt stiliserade j ax~ 
larna och bröstbenet utgör ■en likbent 
triangel. På huvudet en kamf opooig hu- 
vudprydnad med ett uppbörrat hål ;(:f ör 
upphängning) • På kammens ena sida res» 
tema av en kokong. Ansiktet utgörs 
av en konkav yta från hakan till- ögon- 
hålen. Ögonbryn och panna utgörs av 
ett horisontalt utskjutande parti,. 


t CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 1 66 288 - 1900 *32 i Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1900*32. 
forts., 


Näsan utskuren i relief •: ögon. och mun , 


1119 


däremot utgörs endas$ . av lätt markerade 
horisontella snitt» Bål och armar. ut~ 
skurna från varandra . , 

Höjds 17 enu(inkl.2,5 cm. hög sockel)* 
Bålens längds 6 cm. < ' 
Halss 2,5 em. 
Huvuds 4 cm. 
Den kamf ormiga huvudprydnadens 2 cm hög 


>?'■■ 
1120 


Kniv av .iärn. med slida av trä. Khivbia« 


det bredast vid skaftet. Ytterst i bak> 
ändan en spets och mitt. på greppet två 
par parallella relief band» vinkelrätta 
' ' 
mot skaftet . 
Salivens längds 25 em. 
Bäav bladets, 15 cm. och skaf t et 10 cm 
(långt.: 
Bladets största bredds 2,7 cm. 
Själva greppets 5 cm. långt. 
Skaftets bredd i ändarnas 3,8 cm.-. 
Bakändans spets s 3 »5 om hög. 


' i . 


Slidans längds 18,5 em.; 
Slidan är klädd med svartmålat läder(?! 


i 


Har rottinghälla. 
Gåva till SSAG av K.. Knutson d.20.i;U91.'S 
VI) två knivslidor av getskinn från Ba- 
- 
kunduf olket ., (Se Ymer, årg.ll,, sid. 261,-) 

CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 1 66 ~ 289 

1900.32. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
. Anm. 
.1900.52.- 

1121 


Svärdslida av trä. klädd- med evarthårifil 
skinn. Hälla i brunt skinn. Slidans 
spets är något bö|d. 


i 


Iiängd» 50 cm. 
Bredds 7 »4 »cm. 


K- 
1122 


Mössa av gräs. 


. 


' 
1123 


Skramla. 


i 
1124 


Sorshalsband . 


1125 


Metkrok. 


1126 


Bit av rött trä. 

CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 1 66 - 29G -? 

L9Ö0.32. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1900,32. 
1127 


Uågra genomborrade kärnor. 


$y^u</ 4Hjf 4ufUu^a^é^c^ /f6~f 


1128 


Pall av l.iust trä* bestående av en sitt* 


bräda och e^otbräda med mellanliggan- 
de ben. Sittbräden bågformig. Pallen 
har sex beii» varav hörnbenén är dubbls 


\i . 


Benen har, sedda på långsidan» formen 
IJ I U. Ben horisontala delen av U är 
5 em. höga. Bé Vertikala: parterna är ;, 


'\ 


på framsidanjprydda med tVenne rännor, 
en på var sida om mittens upphöjda re< 
lief .. Bet horisontala partiet % ^ na 
består i. de vertikala parternas för- 
längning av tre horisontala relief - 
band, och i. fältet mellan dessa för- 
längnlngar av tre vertikala relief- 
band, varav det mellersta är bredare. 
Den böjda sittbräden har utefter 


■ 


längdsidahs kant ett bågformigt snitt 


■ 


och dess gavlar, som är utformade som 
kavlar, har x Bnitt i ändarna. 
Fot brädans mått 36 x 16 »5 cm. 
Sittbrädans mått? 39,5 x 16,5 cm. 
Pallens höjd är på gavlarna? 22,5 cm. 
", P . " "på mittens 15 cm. 
I-benens bredd: 5 em. 
Be vertikala staplarnas bredd i Us 
(c:ä 3,5 ci 


1. CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 1 66 - 291 - 1900*32. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1900 ;3åÖ 
1129 


Matta av flätade palmfiber» Färgarna är 
rött , svart» gult och. ofärgat. De 
ofärgade partierna är flätade Vinkel* 
rätt enligt schemat a b a. De färgade 
partierna är flätade enligt schemat 
b a b a "b a a a h 9 där a utgör den 
färgade fibern och b den ofärgade. 
Mattans kant är avslutad så att ,den 
vinkélrät mot kanten gående parten äi 
lagd om kanten och sedan kläms fast 
mellan kantfibern och dennes närmast€ 
parallellfiber . 

Måtts 93 x 170 cm. 


- 
1130 


Matta av flätade palmfiber* Färgerna är 
rött, svart, ofärgat. Mattans ofärgade 
partier är flätade vinkelrätt enligt 
schemat a b a • De färgade partierna 
är dels flätade på samma sätt, dels 
enligt mön|tret a b b b b a och dels 
som b b b b Vid mattans 

o cc 6 kanter är de utgå* 
d d d d ende. fibrerna lagd? 
e.e e é om kant fibern, och 
ä därefter- i halvsla 


1 

T 


om Varandra. s 
Mattans kortändar är smalare än mitt 
partiet och mattan är genomgående 
något sned. 


* 


/ 
Måtts 81,5 x 144 em. 

CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 1 66 292. ~ 

1900 #32. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
£900*2* 
. 1X31 


jMjftfefla. av flätade, palsfibef »■ färger ritte 
svar>t $> gia&fe o©b ©färgat*. Be ©färgad© 
partierna är flätad© vinkelrätt i 
scbeiaat , a fe a -*■ D®, f ärgade partierna 
Sr- flätade, delvis enligt' &@mm sebe# 
ma# delvis söm - a »delvis- 
a b blÄ oe&så ©pm 
6 q o © e å d d 


* 


ödd a 
• m 
; . 1" taattaas tomte* är d© utgående 
fibrerna lagda om kantf ifeern ©öb 
' därefter f äst-ielisidä cellan denna ooii 
dess- närmaste parallell' f i©er.»- 
Måtts 100 35 163 OEU 
■■ 


1132 


Matta av flätade paltafiber» färgerna är 

rött, svart* ©ob ©färgat » De ofärga* 

de partierna är flätad© enligt • 
a b a ».- fe f irgade partierna M f lä* 
tade dels på samma sätt» dels e©m 
det trappf omn&ga sobesiat 1.153..*. Mat* 
tans kanter är av satsma tjjp som kan* 
terna i 1131 • \ 

Mätt 96 & 160 cm» 


■ CARL. SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 10' 66 -v 293 ~ 1900.32, 
Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1900 .32. 


a ■ t 
1133 


Matta av f iätaäé palmfiber* Färger rött» 
svart, gult och ofärgat» Flätade én:?i 
ligt mönstret a "b a • Mattans kanter 
som i 1131 • 

Måtts 91 x 180 cm. -i ' 
1134 


PaddelåraV Skaftet är vinklat mot såväl 
paddeins centrallinje som möt bladets 
plan (ett tiotal grader). Virket är 
brunakt igt,. Skaftets förlängning i 
bladet är upphöjd i relief ungefär 
en dm» neö. 

Maxi längds 94 öm. 
Bladets längds 51 cm, och 
Bladets max. bredds 13 cm» inträffar 
c sa 10 cm. frän skaftets fäste. 
- 


'' ;■ 


1135 


Paddelära. Av brunt trä. Vid' bladets öv* 
re kanter^ invid skaftet* är kanter* 
na utformade till små hakar. 

Max. längds 165 cm. 
Stoekens diam, s 3 »3 cm. 
Bladets längds 87 cm. 
-Bladets max, bredds 21 cm., c sa 77 om 
från spetsen. 

Hakarna vid bladets övre kanter härs 
längds 1,5 em» 


• ' Ä'l 


1 " 


/' 


_..> 


höjds 1 em. - CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 1 66 - 294 - 1900*52, Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1900 >32« 


. 
1136 


Paddelära* Av brun trä. Skaftet är lätt 
tillplanat parallellt med "bladets 
fram* och baksida* 

Max» längds 124*5 om. 

Bladets längds 62 ,5 cm» 

Bladets största bredds 17 cm*, i en 

punkt belägen 11 cm. från skaftets 


fäste* 


• 


1137 


Paddelåra. äw brunt trä. Bladets Övre 
kanter utformade till hakar* 

Max* iängd s 160 cm* 

Skaftets diam*s 3,5 cm. 

Bladets längds 89 cm. 

Bladets max* bredds 21 cm.» osa 76 em 

från spetsen. 


-• 
•' 


-- -^ ' 


Hakarnas längd vid bladets övre kante 


Vt 
(3 cm. 
Hakarnas höfd v. bladets övre kanters 

(0,5 cm 

Gåva ti il SSAG av E* Knut son 
den 20.11.91.8 III) En paddel från 
Bambokkof olket * 


• 


1138 


v 

Matta av flätade palmfiber. Plätning och 
kanter som 1133* Färgade bomullsband 
är inlagda i kanten* 

Måtts 76 x 152 cm. , CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 10 66 * 295 <* 

1900 ."52." 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1900 *32 ♦, 
1139 


Segel.' av raphiaväv. Trekantigt» Seglet 


är sammansatt av fyrkantiga och trian 
gulära bitar :raphiaväy» Väven har om*» 
växlande röda och ofärgade "band., Gro-*- 
va fiber (?) tåg är insydda i Seglets 
lik. Utefter två av liken löper fiber- 
snören j förmodligen för fäste vid mas* 
bpm el.dyl. 


i 


Måtts 427 x 370 x 340 cm. 


\ 
1140 


Segel (modell) av tunna träribbor, hop* 


sydda med gräsfibrer <> Rektangulär 
form* Seglet mycket söndrigt. 


• - 


Längds 47 om. 
Bredds 40 ^.21 cm. 


1141 J 


Väska av antilop skinn. 


- 
1142 


Stång.. 


tfmv #fa/te/* i «ff*' ^ 


U43 


SpMut. Skaftet av brunakti&t trä 9 fyrkan 


tigt i genomskärning. Skaf te* har län* 
gående sprickor. Holk med spik» 


** ■ 


< 
_ , - Max. längds 162: cm. 

Skaftet i sidans 2,5 ci. 

■■fj- • . 

CARL SVANBERG A9, VAXJO 428 10 66 . - 296 - 1900 '.32 5 Gen. kat. nr 


Inv. nr 


: . 


Anm. 
1900.32*, 
forts», 


Spjutspetsens längd? 35 cm» 
- 


1145 


därav holkens 13 cm* 

Bladets masé t)2?edäs :csa. 13#5 cm. 

från spetsen? 6,* 5 cm. . 


1144 


Käpp*. Åv svart trä.» Den ena ändan är spet 
sad* Den övre ändan är., till ett av* 


* 


- -j 


% 


stånd av 37 om. från densamma 9 tiokan* 
tig« Därunder befinner sig fyra tvär* 
snitt. 

Max.Iäpgds 141 cm#< 

Diam. vid den spetsade ändan: 2.5 cm. 


* 


Den övre andan är i genomskärning 
■- 


■ ■, c 


csa 4,5 §e 3-»5 om. 


1145 


Käpo. AV svart trä.- Den ena ändan ti intill 


ett avstånd av 110 cm. därifrån, är 


t- 


rund» méd liamstern 2» 3 ; tim-*' Återstoden 


'» 


av käppen är rektangulär i genomskär* 
ning. Övre ändans knopp i form av en 
sfärisk sektor. Ungefär 20 cm» nedan- 
för den övre ändan är kanterna hack* 
skurna. På ett avstånd av osa 110 cm. 
från den nedre ändan fem tvärsnitt pä 
käppens runda del. 
k 
Max . längd s 14 5 .» 5 cm . 
De runda delens diam.? 2,3 cm. " 
Vid den andra ändan måttens 5 x 2 c. , 
35,5 cm. längre in på käppens 1,6 x 2 


C. CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 1 66 r. 297. - 1900*32-. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
A 


itu. 
1900%, 32, 


'■ ' 
forts « 


Ben sfäriska sektorns bass* 5x2 cm. 
1145 


Dess höjds 1,5 cm. - 
1146 


Käpp» Av mörkbrunt trä., Käppen är spetsa* 


>. 


i ena ändan» Ben andra ändan utgörs 
av en kulformäd knopp. Ovanför denna 


knopp ett stiliserat fågelhuvud (i pro 


-> 


s 


fil), ;., * '■ 


M^3S. längd »113 cm. (exkl. huvud). 


Diam. i den spetsade ändans c:a 2,5 ci 


U 
Fågelhuvudets höjds 9 cm. 


Mgelhuvudets längds 12 cm. * ^J '" 
1147 


Käpp. Av svart trä. Boppsko av järn» 
fc 
med holkfattning och spik. Boppskon 
ar spiralvridén på mitten. Käppens öv- 


re ända består av dubbelkön. Bärnedan* 


för en trissa , vars yta är" t ändad, ocl 


l 
3 cm. nedanför denna trissa en iden*- 


tisk' trissa, Ett par "cm. nedanför den 


andra trissan fyra tvärgående" snitt. 


22,5 cm. nedanför dubbe Ikonen ett 


14 cm. brett bälte» begränsat avfyra 


tvärsnitt på ömse sidor .Betta bälte 


är täckt av längsgående snitt och ett 


tvärsnitt på mitten. - 


Max» längds 150 cm. 
*. 


Bianus' 2,3 cm. 


Boppskons längds 29 #5 cm. CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 1 66 >98>. 

1900.32=. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
190CH32,, 
forts-!*. 


Dubbélkonens höjds 4 »5 em» ,, 


1147 


Dubbe Ikonens, diam* på mittens 2,5 cm. 
Den övre triss ans bredds 1,4 cm. 
Den övre trissans diam.s 5 cm. 
Partiet mellan trissornasi diamys 1,9 

^ ■ . _ ■■ • _ .^ 


CHlo 


• 


1148 


Käpp. .Av ljust trä. Från den smalare än- 
den och till ett avstånd av 1©7 cm. 
därifrån är käppen cirkulär i genom*» 
skärning . Från dém senare punktem 
till käppens grövre ända är den fyr- 


.-! 


kantig i genomskärning . Vid den grövr 


e 
' ; 


ändan är käppens kanter utformade 
till "öron", "uppåt och åt sidorna". 
Endast två öron återstår. Ett antal 
parallella skåror är anbragta med 
vissa mellanrum inom området 58 •* 81c 
från käppens spets. Mellan 81 och 
105 cm. från> spetsen 4 parallella 
spiralskåror, övergången mellan käp- 
pens- runda och fyrkantiga de! märke* 


m 


rasa» två. vinkelräta skåror. Mitteplb 
den 'fyrkantiga sektorn 3 parallella;, 
vinkelrätta skåror., -Kanterna i denna 1 
. sektor är delvis hackskurna é utom ett 
parti, dm*-långt, nedanför de ovan- 
nämnda mitt skårorna. Sektorn avgrän* 
sas av vinkelräta snitt. 


-. -it 


Ma3t. : längds 141*5 om. . 


-•- 


Den runda ändan» i diam.s 2*1 cm. 
Den fyrkantiga har måttans 3 »6 se 3,6 


cm. 


Den runda delens grövsta diam.s ca 3 


cm. 


De öronf ormade kanternas höjds 1 cm» 

CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 1 66 - 299 - 1900.32. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Ar 


lm. 
1900 o 32 « 


1149 • 


Käpp • av svart trä . Ben . ena ändan är 
spetsad, den, övre, -sexkantig. 32*5 om « 
från den övre ändan befinner sig 


5 snitt, vinkelräta. 


Max. längds 150 cm» 


«■ 
Diam. 8 2,6 cm. 


Den sexkantiga ändans 4.5 x 3 #5 cm« 
1150 


Käpp. Av svart trä. Den ena änden är spet 
säd* Ett parti beläget mellan 6,5 och 
32 cm. från den andra ändan* är sju- 


kant igt 1 genomskärning. 6,5 cm. från 


övre ändan en trissa. Ovanför denna 


en niokantig knopp. 


Max. längds esa 146 cm. 


Diam. se sa 2,4 cm. ^.^ 


Trissans diam. s 4,2 cm. 


frissans bredds 2*7 om. 


Den niokantiga knoppens höjds 3,5 cm. 


M " " diam, vid 


trissans *,5 cm* 


Den niokantiga knoppen vid yttre ända 


l 
i diameters 2,2 cm» 
1151 


Käpp. Av svart trä. Rektangulär i genom- 
snitt. 
Längds 167 cm. 


Övre ändans diam.s 4 cm., 


Nedre ändans diam*s 2 om.. CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 1 66 300 1900 ..32* Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. . 
1900 *,32y 
11528 


Käpp... Av mörkt trä..,, .. ffågot spetsad i .en 


ända» Övre ändan består av en .halv»,: •.„ 
sfär r där nedanför, är käppen 8*«kantig< 
6 följande, em. tvärskåror # 29 em. frå? 


t 


övre ändan nya tvärskåror till 34 cm. 
därifrån. 

Mngdt 163 cm. 

Övre ändans diam.: 4*5 em. 

Be dre ändans diam.s 2 cm. 


i 


. 
Halvsfärens diam.? 4 cm. 


1153 


Käpp. Av l.iust trä. I nedre ändan dopp* 
sko av «järn p med holkfattning (och 
spik). Den övre ändans knopp, med 
snittmotiVj är delvis avslagen, genom 
ett hål i knoppen är en gräsknippa 
, trädd, som är knopad på bägge sidor 


*' ■ ' 


om käppen. 


.- 


Längds 141 om*. ....■.• 
Diam. 8 csa 1*8 cm. , 
Doppskons längds 16 cm. 


1154 


Sp.iut. Skaftet av brunaktigt trä. Själva 
spetsen saknar blad, utgörs av en hul- 
ling. Nedanför /hullingen 3 smärre hul« 
lingar, ined 6-7 oms mellanrum. Om^ 
• 
kring ,5 cm. längre upp 4 parvis an- - 
bragta hullingar <med 3 oms mellanrum. 


• 


Holkfäste med spik. 

CARL SVANBERG A9, VÄXJÖ 428 1 66 * 301 - ;-. _190iP *,3? • . Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1900 *32<* 
i 
' forts:«j 


...' ; ..:;- längds.' -175 cm.*- ■• - 1 "'''" : ' 


1154 J 


Skaftets diam.: s c sa 2*4 em» "''-■'•• 
Bakändans diam» s 3 » 5 cm *. ■' : - '■ '" ' 
Spjutspetsen© längds 49-fem. >' * 
Holkens längd s 16 em» ' ' 


■ 
1155 


Spjut», . Skaftet krokigrt. av obarkat l.iust 
trä. Spjutspetsen saknar blad» Holk*- 
fäste, förstärkt med spik genom holk 


. 


och skaft. I spetsen en enkel hullin. 


5.» 


Längds 152 cm. 


: 


Skaftets öiam.s e8a'2- g 5 cm» 
Spjutspetsens längd i 24 emi 
Holkens längds osa 7 cm. 


1156 


Männi sko kranium* svartmålat. Saknar käkar 
och näsben. I kraniets bakre delar 
är svarte vingpennor Instuckna i små 
uppborrade •hål» 

Ymer, Årg» 11 p sid. 260 f. s" Gåvor av 
K.Enutsqn den 20.11.91, 1) En huvudskalle 
av det vid Bio del Rey>, ?Iasakké och Meme^ 
flodens mynning bosatta Fiarifolket använd 


- 


som amulett vid fiske; den fästes vid kano 
tens f ramstam och anses skänka sin ägare 
lycka vid fiska fänge»" 

\ • • ■ 

CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 1 66 - 302 - / 


1900.32. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1900.3£ o 
forts* 


Waldau (Ymer, Arg. 5»- sid. 282 js" Byn 
' 


1156 


Bakundu ba Bakäa.. I taket av hans (kungens' 
hus hängde bland trummor , o oh, djur kranier 
även skallen av en slav,» utmålad med en vi" 


i' 


fläck på vardera sidan." . 
(Baessler ArchiVj Band 8 9 sid. 44):" Kär 
en hövding dör dödas en s lav 9 blodet hälls 
över graven och huvudet' rengörea och maga- 
sineras. Betta är som ersättning åt den 
döde för att hövdingen mist alla sina hus- 
trur ty slavens skugga, samlas till .honom. 1 ' 


1157 


Figur. Av l.iust träé Ben och fötter 

starkt överdimensionerade;. Armar och 
axlar endast markerade (med c ja 9 9 5ci 
hög relief) . Kalsens genomskärning 
ungefär lika mea bålens .Ansiktet ut- 
g öres av en plan yta från ögonbryn 
till haka. Ögon.oeh näsa skurna som 
en I-formig relief . öronen skurna 1 
"profil" som trianglar. Diverse ska- 
dor på bål och fötter. Beträffande 
benens proportioner « jämför den van- 
liga 2-st i liseringe n • 

Höjd: ,38,5 em,..; 


a 
> 


Munnen: 2,5 x 1 cm. 

CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 1 6' 303 - 1900.32, Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1900 i 32 f 


1158 


Fii*ur av trä, svartmålad. Bålen avs kurer 
i navelns -plan. Axlar, armar och ! 
skulderblad markerade i -relief på 
bålen. Från hafcan till ögonhålorna 
utgörs ansiktet -av ett konkavt plan. 
Masa och mun är markerade, ögonen 
utgörs endast av skrapade linjer. I 
bålen bakom händerna är några hål 
uppborrade och fyllda med lera el. 
dylikt» I hjässan. är ett c sa 5 cm» 
djupt och 2 cm. brett hål uppborrat 
Genom bakhuvudet ett vågrätt hål, 

Höjds 16 om. 

Bålens höjds 6,5 cm. 

Halsens höjd* 4 cm. 


t i. 

> 
Huvudets höjd (från haka till hjäss* 

( 6,5 cm » 


i 
1159 


Figur. Av mörkbrunt trä». Armarna avslag* 
na» Benen, sedda i profil, förefal- 
ler klol formade» Fötterna har marke< 


rade tår. Ansiktet är ett plan från 


haka till ögonbryn. Näsa och ögon* 


bryn skurna som en ^-formig relief. 


Öronen utgörs av ellipsformiga re- 


liefer. Ett hål borrat i strupen. 


Figuren- har grässkört» 


Höjd» 23 cm. 


Fötternas längd: 7 cm. 


Den T^formiga relief, som bildar 


näsa och ögonbryn är 1 - 1,5 om, hög 


• 

CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 }Q 6 - 304 - • 32* Gen. kat. nr lnv. nr 1900.32 , //£/ //?3. ffigur af trä», vitmålad*' figuren vilar 
på en sockel* khåböjjahde, stöd-jändé 
på höger knä och vänster f öt ! # Den 
&lögra handen håller étt apiraiiaöiiBt^ 
rat horn 8 vars spets är instucken 
i munnen. Vänster hand håller étt, 
annat p lätt höjt horhV Öröhén är väl 
markerade, likaså ögönhrynéno Ögone^i 
utgörs av glasbitar ned svarta pu- 
piller Tsälade på glasets insida. S!i«l 
guren har en huvudbonad . Vänster ' 
lillfinger 1 är krökt och lagt över 
vänster ringfinger t På skulderbladeili 
och 1 över okbe nen finns röda f ärg-* 
fläckar» - , 

Höjds osa 17 em. j sts fau^ Å£#t£ A^?^ &&& 
CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 10 t 
xr £^j^^j^*^r t ' </rz>^r?^*^^ /(7zL™ t f) .t), 


t^^rv^&^S* _^%^^^^2^ Ci^^^^^J^ _J/kA^^t ,. /J^tA^^j^/ i^^zM,^/' 

V 


/ 

/•? l*s> 
lÄ^^^i^^ ..... (M~,.-/-g:.^)._ -r^&fr. 


4'i' 1 '' ^ ,J ~^-'.. 


r ~\ 7 ~^ /^ / ji^5^t^ e ^' 
o ^yVA^^tJj^^ £* Å*S - ****** 9^^a^£ t -^J^-^sfosr-Jr-ll^-d, e* l- Y^-f^^-^-/$***J^- ^m^fH:l ■ .<* ■-■ ■■ UV